Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo lũ
Hiện nước lũ về từ thượng nguồn đã giảm, mực nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng do ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo mực nước lũ tại Tân Châu/ Châu Đốc tăng trở lại đến 10/8 nhưng vẫn nhỏ hơn báo động I.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi “Bản tin dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017"
Nhằm chủ động hơn cho sản xuất, song song với mô hình xâm nhập mặn, Viện KHTL miền Nam đã xây dựng bộ công cụ dự báo lũ, với hy vọng thời gian dự báo dài hơn, đến 2 tuần với độ chính xác chấp nhận được.
33 tin/bài
Liên kết web