Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu"
Ngày 21/01/2022, Tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài " "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng làm chủ nhiệm.

Theo QĐ số 244/QĐ-SKHCN, ký ngày 06/12/2021 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do ThS. Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng; ThS. Hồ thị Diệp Thúy – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm phó chủ tịch Hội đồng;

Tới dự buổi nghiệm thu, về phía cơ quan chủ trì thực hiện đề tài Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng – Phó Viện trưởng đồng chủ nhiệm với các cán bộ khoa học tham gia nghiên cứu đề tài tham dự.

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài sau 2 năm thực hiện.

Mục tiêu của đề tài:

(1) Xây dựng mô hình hệ thống khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

(2) Xây dựng dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ cho việc đăng ký dự án viện trợ của tổ chức, nhà tài trợ trong nước và quốc tế

(3) Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) về hạ tầng công trình thuỷ lợi, sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ và điều hành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung nghiên cứu:

1. Nội dung 1: Điều tra, thu thập dữ liệu công trình và thông tin quản lý cơ sở dữ liệu thủy lợi phục vụ công tác điều hành tưới, tiêu hệ thống công trình thủy lợi vùng nghiên cứu.

2. Nội dung 2: Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn về hiện trạng quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi; kết quả các đề tài, dự án thử nghiệm tương tự, qua đó kế thừa và đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

3. Nội dung 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý vận hành công trình bằng GIS

4. Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ điều khiển thông minh hợp lý phục vụ công tác quản lý điều hành tưới tiêu

5. Nội dung 5: Xây dựng luận cứ khoa học làm căn cứ để đăng ký dự án viện trợ của các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước

6. Nội dung 6: Khảo sát, thiết kế, lắp đặt mô hình thử nghiệm điều khiển thông minh cho 01 cống tại Tân An

7. Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, tổ chức hội thảo và nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Sản phẩm khoa học:

1. Sản phẩm 1: Cửa cống có điều khiển.

2. Sản phẩm 2: Phần mềm quản lý dữ liệu vận hành công trình.

3. Sản phẩm 3: Số liệu, cơ sở dữ liệu (CSDL).

4. Sản phẩm 4: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về xây dựng hệ thống điều khiển thông minh cống đập ngăn mặn.

5. Sản phẩm 5: Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm 6: 01 bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

Kết quả đánh giá của Hội đồng:

Các thành viên Hội đồng dự họp đã đánh giá cao kết quả sản phẩm của nhóm nghiên cứu cả về số lượng, khối lượng và chất lượng khoa học, hội đồng cũng đóng góp thêm các ý kiến cụ thể để đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung sản phẩm nghiên cứu sau nghiệm thu với chất lượng tốt nhất để giao nộp sản phẩm cho các cơ quan quản lý theo quy chế quản lý khoa học công nghệ.

Phát biểu kết luận phiên họp Hội đồng, ThS. Nguyễn Minh Hải chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài, đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao, có khả năng nhân rộng để đáp ứng công tác quản lý vận hành nhanh chóng, kịp thời trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều tác động bất lợi từ thượng nguồn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các độc giả tham khảo thêm thông tin về kết quả đề tài tại đây.

Một số hình ảnh tại buổi lễ nghiệm thu:

Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch và Trung tâm NC Phát triển hạ tầng Kỹ thuật nông thôn.

Các tin hoạt động viện khác
Ngày 21/8 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học Đề tài cấp Quốc gia mã số ĐTĐL.CN-48/18 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Trong khuôn khổ các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (1978 –2023). Ngày 18/8/2023 tại Hội trường Trường Chính sách công và PTNT - Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Khoa học và công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững”, đây là một đợt sinh hoạt học thuật chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập Viện.
Ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, TS. Đỗ Đắc Hải làm chủ nhiệm.
Ngày 07/10/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia để đánh giá kết quả đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng”, Mã số: ĐTĐL.CN-07/17 do ThS. NCS. Lê Xuân Tú làm chủ nhiệm đề tài, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.
Ngày 06/10/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia để đánh giá kết quả đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tôm - lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long”, Mã số: ĐTĐL.CN-20/18 do ThS.NCS. Doãn Văn Huế làm chủ nhiệm đề tài.
Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo khoa học Lần 1 xin ý kiến tham vấn các nội dung nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được của đề tài khoa học cấp Tỉnh “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang” do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, TS. Tô Quang Toản làm chủ nhiệm.
Ngày 21/01/2022, Tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài " "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng làm chủ nhiệm.
Ngày 13/7/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá đề tài cấp Quốc gia. Đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia, mã số KC08-25/16-20 "Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu chính thức vào ngày 13/07/2021 (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số 1424/QĐ-BKHCN ngày 31/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Ngày 28/6/2021 Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài cấp Quốc gia.
Dự án Hệ thống Thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 5078/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2018, tiếp đó là phê duyệt điều chỉnh TKCS tại quyết định số 3100/QĐ-BNN-XD ngày 9/8/2019. Đây là công trình nhóm A, thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện KH Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, Mã số: KC.08-25/16-20 “Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” , Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm.
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại tại Trường Đại học Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu, Viện KH Thủy lợi miền Nam phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN Tây Nam Bộ “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam làm chủ nhiệm.
Ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Cần Thơ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai Mã số: KC.08-30 “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, ThS. Phạm Thế Vinh làm chủ nhiệm.
63 tin/bài
trước12345sau
Liên kết web