Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Tóm tắt tuyển tập KHCN các năm
Tuyển tập Khoa học Công nghệ 2023 (số 23)
Tuyển tập gồm 3 phần.

Phần I: Thủy nông- Kỹ thuật Tài nguyên nước- Môi trường.

Phần II:Xây dựng công trình thủy - Chỉnh trị sông - Bảo vệ bờ sông, bờ biển - Phòng chống Thiên tai.

Phần III: Địa chất Nền móng - Vật liệu Xây dựng - Công nghệ mới, Vật liệu mới trong Xây dựng Thủy lợi.

(File chi tiết đính kèm)

Phần I-Phần II

Phần II-Phần III

Các tin Tóm tắt tuyển tập KHCN các năm khác
16 tin/bài
trước12sau
Liên kết web