Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo

Kính gửi:

- Các đơn vị, cán bộ khoa học thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;
- Các Giảng viên SĐH, cộng tác viên khoa học, NCS các khóa

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) xuất bản số chuyên đề đặc biệt vào tháng 8/2018. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm thành lập Viện xin thông báo một số vấn đề liên quan đến bài viết cho Tạp chí số chuyên đề như sau:

1) Nội dung bài viết

- Bài viết được chọn đăng trong số chuyên đề đặc biệt tháng 8/2018 là những bài viết phản ánh những vấn đề KHCN trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường, công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu...trong thời gian 5 năm gần đây và chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác.

- Bài viết có thể liên quan đến kết quả nghiên cứu cho cả giai đoạn 10, 20 năm của tác giả, nhưng cần mang tính tổng hợp, đúc kết cho cả quá trình.

2) Tác giả

- Kính mời lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các cán bộ khoa học thuộc Viện (kể cả cán bộ khoa học của Viện đang học tập dài hạn ở nước ngoài) và các Trường, Viện liên quan, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên Đại học, Sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia viết bài.

- Viện yêu cầu tất cả chủ nhiệm đề tài từ cấp Bộ trở lên phải có bài viết (được tính trong kết quả công bố bài báo của đề tài).

3) Hình thức

- Bản thảo bài gồm file mềm và bản cứng được in (màu) một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12;

- Ngôn ngữ sử dụng trong bài là tiếng Việt, có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ. Tiêu đề bài báo phải dịch sang tiếng Anh. Tên tác giả ngoài Viện cần ghi rõ cơ quan đang công tác;

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, hoặc biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh có chú thích rõ ràng, nêu rõ xuất xứ (nếu trích dẫn);

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn;

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải;

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo theo quy định của bài báo khoa học;

- Bài dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ);

- Nộp kèm file nội dung bài viết gửi về địa chỉ:

Email: vkhtlmn@gmail.com.

Bản cứng gửi về Phòng Kế hoạch (Chị Thúy Vân).

4) Quy trình biên tập

- Ban Biên tập Tạp chí sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định;

- Bài sẽ được Ban Biên tập chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

5) Quyền lợi tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân (thuộc Viện) có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua, được quy đổi công trình sáng kiến khoa học trong hoạt động thi đua khen thưởng và đánh giá về thành tích góp phần xây dựng Viện dịp kỷ niệm 40 năm;

- Tác giả được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước. (Đối với Tạp chí KHCN Thủy lợi được tính điểm tối đa 1 diểm);

- Tác giả có bài chọn đăng được tặng 1 quyển Tạp chí và nhuận bút theo quy định;

Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tạp chí vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động KHCN chung của Viện. Tuyển tập sẽ được xuất bản vào 8/2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.siwrr.org.vn

6) Thời gian nhận bài

- Phòng Kế hoạch bắt đầu nhận bài từ 01/4/2018 đến 31/5/2018.


 

 

Liên kết web