Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo

Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

- Các cộng tác viên khoa học, Giảng viên, NCS, học viên cao học
- Các đơn vị thuộc Viện KHTL Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2017 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:

1- Nội dung bài viết

- Bài viết được chọn đăng trong tuyển tập 2017 là những bài viết phản ánh những vấn đề KHCN trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường, xây dựng công trình, phòng chống thiên tai...trong thời gian gần đây (trọng tâm là các năm 2015, 2016, 2017) và chưa được đăng trong các Tuyển tập trước cúa Viện và chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác.

- Bài viết chuyên sâu theo các lĩnh vực: Thủy nông - môi trường; Chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - phòng chống thiên tai; Xây dựng công trình - mô hình toán tài nguyên nước; Địa chất nền móng – Vật liệu xây dựng – công nghệ mới, vật liệu mới.

2- Tác giả

- Kính mời các cán bộ khoa học thuộc Viện và các Trường, Viện liên quan, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên Đại học, Sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia bài viết.

- Bài của các cán bộ khoa học thuộc Viện phải thông qua lãnh đạo đơn vị; các Nghiên cứu sinh phải thông qua người hướng dẫn trước khi nộp cho Ban biên tập.

3- Hình thức

- Bài được đánh máy một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ. Tiêu đề bài báo được dịch sang tiếng Anh. Tên tác giả ngoài Viện cần ghi rõ cơ quan đang công tác.

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, có chú thích rõ ràng.

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn.

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải.

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo.

- Bài dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ).

- Nộp kèm file nội dung bài viết gửi về địa chỉ: Email: vkhtlmn@gmail.com

4- Quy trình biên tập

- Viện sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định.

- Ban biên tập (do Viện trưởng thành lập) sẽ biên tập các bài viết, và có Ban thư ký giúp việc do Phòng Kế hoạch làm thường trực.

- Bài được chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

5- Quyền lợi tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân (thuộc Viện) có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua năm 2017.

- Tác giả được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước.

- Tác giả có bài chọn đăng và các phản biện được tặng 1 quyển tuyển tập.

Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tuyển tập vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động KHCN chung của Viện. Tuyển tập sẽ được xuất bản vào đầu năm 2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.siwrr.org.vn

6- Thời gian nhận bài

- Phòng Kế hoạch bắt đầu nhận bài từ 30/5/2017 đến 30/10/2017

Trên đây là một số nội dung chính của việc thực hiện Tuyển tập KHCN 2017. Đề nghị các đơn vị thuộc Viện, các nhà khoa học, các Giảng viên,cộng tác viên khoa học trong và ngoài nước, các NCS, học viên cao học tích cực tham gia Tuyển tập 2017 của Viện.

BAN BIÊN TẬP

Liên kết web