Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo mặn ĐBSCL
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi đến quý cơ quan Báo cáo dự báo mặn xâm nhập mùa khô năm 2016-2017 vùng Đồng bằng sông Cửu Long (cập nhật lần thứ 3).
Báo cáo dự báo mặn tiếp theo sẽ được Viện cập nhật vào cuối tháng 12/2016.
Quý cơ quan, các chị và các anh vui lòng download file đính kèm.

Xem chi tiết

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

Liên kết web