Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo nguồn nước
Thông báo lấy nước tháng 2 và Dự báo mặn tháng 3, tháng 4/2024 vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Thực hiện nhiệm vụ Cục Thủy lợi phân giao, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý cơ quan, anh/chị bản tin về xâm nhập mặn tháng 3, 4/2024 vùng ĐBSCL có khả năng xảy ra gay gắt, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Theo kết quả giám sát, tính toán dự báo, từ nay đến ngày 22-23/2/2024, xâm nhập mặn giảm dần, phạm vi cách biển từ 30-40km trở vào ở cửa sông Cửu Long thuận lợi cho việc lấy nước ngọt khi triều thấp, chân triều. Do vậy, các địa phương cần tranh thủ tối đa thời gian này để vận hành các công trình thủy lợi tích trữ tối đa nước ngọt vào hệ thống để phục vụ sản xuất và chống hạn.

Quý cơ quan, anh/chị vui lòng tải file đính kèm.

(File chi tiết đính kèm)

Các tin Dự báo nguồn nước khác
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 12/04/2024 đến ngày 18/04/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 05/04/2024 đến ngày 11/04/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bản tin sẽ được Viện tiếp tục cập nhật và gửi đến Quý cơ quan trong tuần tiếp theo. Quý cơ quan, anh/chị vui lòng tải file đính kèm.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 29/03/2024 đến ngày 04/04/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 22/03/2024 đến ngày 28/03/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 15/03/2024 đến ngày 21/03/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 08/03/2024 đến ngày 14/03/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 23/02/2024 đến ngày 29/02/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 16/02/2024 đến ngày 22/02/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bản tin sẽ được Viện tiếp tục cập nhật và gửi đến Quý cơ quan trong tuần tiếp theo. Quý cơ quan, anh/chị vui lòng tải file đính kèm.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 09/02/2024 đến ngày 15/02/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 18/01/2024 đến ngày 25/01/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 28/12/2023 đến ngày 04/01/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 28/12/2023 đến ngày 04/01/2024) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần (từ ngày 21/12 đến ngày 28/12/2023) dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
254 tin/bài
trước123456789...1617sau
Liên kết web