Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2021-2024 | 2017-2020 | 2013-2016 | 2009-2012 | 2005-2008 | 2001-2004 | 1997-2000 |

Năm 2008-2011
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGS.TS. Tăng Đức Tắng 2007-2010 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
2 Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
3 Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
4 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL ThS. Nguyễn Đình Vượng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
5 Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công ThS. Trần Bá Hoằng 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
6 Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
7 Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực TS. Trịnh Thị Long 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
8 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS.TS. Lê Sâm 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
9 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGs.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
10 Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
11 Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
12 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL ThS. Nguyễn Đình Vượng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
13 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS.TS Lê Sâm 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
14 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGS.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
15 Nghiên cứu đánh giá tác động của sự phát triển kinh tế xã hội đến môi trường sông Thị Vải và đề xuất các giải pháp (mã số ĐTĐL2007T/47) Ths. Trịnh Thị Long 2008-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
16

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

TS. Võ Khắc Trí 2007-2009 Đề tài đã kết thúc
17

Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38)

ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
18 1- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS. Lê Sâm 2007-2009
19 2- Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán đảo Cà Mau PGS.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009
20 3- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển KTXH tới môi trường sông Thị Vải và vùng phụ cận. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. ThS. Trịnh Thị Long 2008-2009
21 4- Đánh giá tồn lưu của Dioxin và các tác động tới môi trường hồ Dầu Tiếng, đề xuất các giải pháp khắc phục PGS.TS. Lương Văn Thanh 2007-2009
22 5- KC.08.16/06-10: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. PGS.TS. Đinh Công Sản 2006-2010
23 6- KC.08.18/06-10: Quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý tài nguyên nước hệ thống sông Đồng Nai TS. Đỗ Tiến Lanh 2007-2010
24 7- Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản ở các huyện ven biển ĐBSCL và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất ThS. Nguyễn Văn Lân 2007-2009
Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ThS. Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
2 Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài tiếp tục
3 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang ThS. Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài tiếp tục
4 Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
5 Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL TS. Trịnh Thị Long 2010-2012 Đề tài tiếp tục
6 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt KS. Mai Văn Cương 2008-2010 Đề tài kết thúc
7 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ThS. Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
8 Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài tiếp tục
9 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang ThS. Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài tiếp tục
10 Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
11 Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL TS. Trịnh Thị Long 2010-2012 Đề tài mới
12

Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn vùng ĐBSCL

ThS. Phan Thanh Hùng 2007-2009 Đề tài đã kết thúc
13

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long

KS. Mai Văn Cương 2008-2010 Đề tài đã kết thúc
14

Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau

Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
15

Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
16

Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang

Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
17

Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
18 1- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương PGS.TS. Trần Thị Thanh 2006-2008
19 2- Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao. PGS.TS Võ Khắc Trí 2006-2008
20 3- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hóa các tỉnh Nam Trung bộ. GS. Lê Sâm 2006-2008
21 4- Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn và tỷ lệ phân lưu thích hợp qua sông Vàm Nao, nhằm hạn chế những diễn biến bất lợi về lũ lụt, về xói bồi lòng dẫn hạ du sông Tiền, sông Hậu. TS. Phan Anh Tuấn  2006-2008
22 5- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ, phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh Duyên hải miền Trung (từ Đà Nẵng trở vào) và Nam bộ. Ths. Nguyễn Đức Vượng 2006-2008
23 6- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (MIKE 21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) PGS.TS. Hoàng Văn Huân  2006-2008
24 7- Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn ở ĐBSCL ThS. Phan Thanh Hùng 2007-2009
25 8- Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tổn thất nước trên hệ thống kênh tưới thuộc các hệ thống hồ chứa và bơm tưới vùng Duyên Hải miền Trung ThS. Nguyễn Văn Lân 2007-2008
26 9- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long KS. Mai Văn Cương 2008-2010
27 1- Ứng dụng các biện pháp công trình và phi công trình để cải tạo các vùng đất bị bỏ hoá ở Duyên hải Nam Trung bộ do đào ao nuôi trồng thủy sản không đúng kỹ thuật thành vùng canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững PGS.TS. Lương Văn Thanh 2007-2009 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
28 2- Đánh giá ảnh hưởng của các phương thức trồng phục hồi rừng Tràm sau cháy ở U Minh hạ tới môi trường ThS. Lê Thị Siêng 2006-2008 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
Đề tài cơ sở
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi chống ngập TP.HCM đến các vùng dân cư ven sông Sài Gòn – Đồng Nai ThS. Phạm Thế Vinh 2010-2011 Đề tài tiếp tục
2 Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý ô nhiễm chì trên sông Thị Vải ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2010-2011 Đề tài tiếp tục
3 Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu. ThS. Đỗ Thị Chính 2009-2010 Đề tài tiếp tục
4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi ThS. Mai Văn Tiến 2009-2010 Đề tài tiếp tục
5 Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm) ThS. Đồng Thị An Thụy 2009-2010 Đề tài tiếp tục
6 Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ KS. Mai Thị Tuyết Tâm 2009-2010 Đề tài tiếp tục
7 Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh). ThS. Nguyễn Đức Vượng 2009-2010 Đề tài tiếp tục
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi chống ngập TP.HCM đến các vùng dân cư ven sông Sài Gòn – Đồng Nai ThS. Phạm Thế Vinh 2010-2011 Đề tài mới
9 Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý ô nhiễm chì trên sông Thị Vải ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2010-2011 Đề tài mới
10

Nghiên cứu biến động môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của con người và đề xuất các giải pháp giảm thiểu (thực hiện cho Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít thuộc tỉnh Trà Vinh)

ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
11

Nâng cao độ chính xác tính toán dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ giác Long Xuyên)

ThS.NCS. Nguyễn Phú Quỳnh 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
12

Nghiên cứu diến biến chất lượng bê tông trong môi trường chua phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. NCS. Khương Văn Huân 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
13

Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở ĐBSCL

ThS. NCS. Nguyễn Đình Vượng 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
14

Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cho các cống cải tiến vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. NCS. Nguyễn Thanh Hải 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
15

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước cho các huyện đảo ở phía Nam phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội

KS.Võ Văn Thanh 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
16

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng để xử lý nước thải sinh hoạt trên kênh tiêu hở ở các vùng đô thị

ThS. NCS. Trịnh Thị Long 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
17

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc tách rời kênh cấp nước và kênh thoát nước trong các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản

KS. Nguyễn Đức Phong 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
18

Xây dựng phần mềm quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

ThS. Nguyễn Bình Dương 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
19

Nghiên cứu áp dụng mô hình 2 chiều MIKE 21 ECOLab vào nghiên cứu chất lượng nước trên sông Hậu đoạn từ Long Xuyên đến Tp Cần Thơ.

ThS. Phạm Đức Nghĩa 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
20

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hai chiều MIKE 21C tính toán bồi lắng tuyến luồng sông Soài Rạp (đoạn từ cửa Soài Rạp đến khu vực vào cảng KCN Hiệp Phước).

KS. Phạm Trung 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
21

Nghiên cứu chế độ dòng chảy và diễn biến lòng dẫn đoạn kênh đào nối giữa hai sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL

ThS. Lê Thanh Chương 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
22

Nghiên cứu sử dụng thứ phẩm khi nghiền đá dăm dùng làm cốt liệu nhỏ cho bê tông

KS. Đoàn Văn Cừ 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
23

Đánh giá thực trạng và khả năng tiêu thoát nước chua vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng.

ThS.NCS. Tô Quang Toản 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
24

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản vùng ảnh hưởng triều ven biển tỉnh Kiên Giang

ThS. Nguyễn Thái Hoà 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
25

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp có tính xói rửa trong xây dựng đập đất ở miền Trung

KS. Phạm Vĩnh Thành 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
26

Nghiên cứu đề xuất chế độ nước thích hợp cho hồ rừng khu vực rừng tràm U Minh

CN. Dương Công Chinh 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
27

Nghiên cứu cải tiến cửa van Clape trục dưới tự động điều tiết nguồn nước ở ĐBSCL

ThS. Doãn Văn Huế 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
28

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phục vụ quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước

ThS. Đỗ Đắc Hải 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
29

Thông tin KHCN, hỗ trợ công tác xuất bản, website

Phòng Kế hoạch 2007-2009 Đề tài đã kết thúc
30

Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu.

ThS. Đỗ Thị Chính 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
31

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi

ThS. Mai Văn Tiến 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
32

Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm)

CN.Đồng Thị An Thuỵ 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
33

Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ

KS. Mai Thị Tuyết Tâm 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
34

Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh).

ThS. Nguyễn Đức Vượng 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
35
Liên kết web