Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2021-2024 | 2017-2020 | 2013-2016 | 2009-2012 | 2005-2008 | 2001-2004 | 1997-2000 |

Năm 2009-2012
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL ThS. Nguyễn Đình Vượng 2010-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
2 Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công ThS. Trần Bá Hoằng 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
3 Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2010-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
4 Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực TS. Trịnh Thị Long 2010-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
5 Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận ThS. Nguyễn Đức Vượng 2012-2014 KC08
6 Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi ThS. Tô Quang Toản 2012-2014 Đề tài mở mới
7 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long TS. Phạm Văn Song 2012-2014 Đề tài mở mới
8 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGS.TS. Tăng Đức Tắng 2007-2010 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
9 Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
10 Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
11 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL ThS. Nguyễn Đình Vượng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
12 Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công ThS. Trần Bá Hoằng 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
13 Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
14 Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực TS. Trịnh Thị Long 2011-2013 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
15 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS.TS. Lê Sâm 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
16 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGs.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
17 Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
18 Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
19 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL ThS. Nguyễn Đình Vượng 2010-2012 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
20 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS.TS Lê Sâm 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
21 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGS.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
22 Nghiên cứu đánh giá tác động của sự phát triển kinh tế xã hội đến môi trường sông Thị Vải và đề xuất các giải pháp (mã số ĐTĐL2007T/47) Ths. Trịnh Thị Long 2008-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
23

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

TS. Võ Khắc Trí 2007-2009 Đề tài đã kết thúc
24

Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38)

ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ThS. Nguyễn Đình Vượng 2009-2012
2 Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL TS. Trịnh Thị Long 2010-2012 Đề tài tiếp tục
3 Nghiên cứu ứng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thuỷ lợi ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Hải 2012-2014 Đề tài mở mới
4 Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng bê tông cốt thép dự ứng lực ở ĐBSCL ThS. Doãn Văn Huế 2012-2014 Dự án SXTN mở mới
5 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ThS. Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
6 Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài tiếp tục
7 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang ThS. Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài tiếp tục
8 Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
9 Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL TS. Trịnh Thị Long 2010-2012 Đề tài tiếp tục
10 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt KS. Mai Văn Cương 2008-2010 Đề tài kết thúc
11 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ThS. Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
12 Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ThS. Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài tiếp tục
13 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang ThS. Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài tiếp tục
14 Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở PGS.TS. Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài tiếp tục
15 Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL TS. Trịnh Thị Long 2010-2012 Đề tài mới
16

Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn vùng ĐBSCL

ThS. Phan Thanh Hùng 2007-2009 Đề tài đã kết thúc
17

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long

KS. Mai Văn Cương 2008-2010 Đề tài đã kết thúc
18

Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau

Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
19

Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
20

Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang

Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
21

Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài đã kết thúc
Đề tài cơ sở
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi chống ngập TP.HCM đến các vùng dân cư ven sông Sài Gòn – Đồng Nai ThS. Phạm Thế Vinh 2010-2011 Đề tài tiếp tục
2 Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý ô nhiễm chì trên sông Thị Vải ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2010-2011 Đề tài tiếp tục
3 Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu. ThS. Đỗ Thị Chính 2009-2010 Đề tài tiếp tục
4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi ThS. Mai Văn Tiến 2009-2010 Đề tài tiếp tục
5 Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm) ThS. Đồng Thị An Thụy 2009-2010 Đề tài tiếp tục
6 Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ KS. Mai Thị Tuyết Tâm 2009-2010 Đề tài tiếp tục
7 Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh). ThS. Nguyễn Đức Vượng 2009-2010 Đề tài tiếp tục
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi chống ngập TP.HCM đến các vùng dân cư ven sông Sài Gòn – Đồng Nai ThS. Phạm Thế Vinh 2010-2011 Đề tài mới
9 Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý ô nhiễm chì trên sông Thị Vải ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2010-2011 Đề tài mới
10

Nghiên cứu biến động môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của con người và đề xuất các giải pháp giảm thiểu (thực hiện cho Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít thuộc tỉnh Trà Vinh)

ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
11

Nâng cao độ chính xác tính toán dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ giác Long Xuyên)

ThS.NCS. Nguyễn Phú Quỳnh 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
12

Nghiên cứu diến biến chất lượng bê tông trong môi trường chua phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. NCS. Khương Văn Huân 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
13

Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở ĐBSCL

ThS. NCS. Nguyễn Đình Vượng 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
14

Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cho các cống cải tiến vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. NCS. Nguyễn Thanh Hải 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
15

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước cho các huyện đảo ở phía Nam phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội

KS.Võ Văn Thanh 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
16

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng để xử lý nước thải sinh hoạt trên kênh tiêu hở ở các vùng đô thị

ThS. NCS. Trịnh Thị Long 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
17

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc tách rời kênh cấp nước và kênh thoát nước trong các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản

KS. Nguyễn Đức Phong 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
18

Xây dựng phần mềm quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

ThS. Nguyễn Bình Dương 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
19

Nghiên cứu áp dụng mô hình 2 chiều MIKE 21 ECOLab vào nghiên cứu chất lượng nước trên sông Hậu đoạn từ Long Xuyên đến Tp Cần Thơ.

ThS. Phạm Đức Nghĩa 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
20

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hai chiều MIKE 21C tính toán bồi lắng tuyến luồng sông Soài Rạp (đoạn từ cửa Soài Rạp đến khu vực vào cảng KCN Hiệp Phước).

KS. Phạm Trung 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
21

Nghiên cứu chế độ dòng chảy và diễn biến lòng dẫn đoạn kênh đào nối giữa hai sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL

ThS. Lê Thanh Chương 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
22

Nghiên cứu sử dụng thứ phẩm khi nghiền đá dăm dùng làm cốt liệu nhỏ cho bê tông

KS. Đoàn Văn Cừ 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
23

Đánh giá thực trạng và khả năng tiêu thoát nước chua vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng.

ThS.NCS. Tô Quang Toản 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
24

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản vùng ảnh hưởng triều ven biển tỉnh Kiên Giang

ThS. Nguyễn Thái Hoà 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
25

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp có tính xói rửa trong xây dựng đập đất ở miền Trung

KS. Phạm Vĩnh Thành 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
26

Nghiên cứu đề xuất chế độ nước thích hợp cho hồ rừng khu vực rừng tràm U Minh

CN. Dương Công Chinh 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
27

Nghiên cứu cải tiến cửa van Clape trục dưới tự động điều tiết nguồn nước ở ĐBSCL

ThS. Doãn Văn Huế 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
28

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phục vụ quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước

ThS. Đỗ Đắc Hải 2008-2009 Đề tài đã kết thúc
29

Thông tin KHCN, hỗ trợ công tác xuất bản, website

Phòng Kế hoạch 2007-2009 Đề tài đã kết thúc
30

Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu.

ThS. Đỗ Thị Chính 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
31

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi

ThS. Mai Văn Tiến 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
32

Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm)

CN.Đồng Thị An Thuỵ 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
33

Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ

KS. Mai Thị Tuyết Tâm 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
34

Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh).

ThS. Nguyễn Đức Vượng 2009-2010 Đề tài đã kết thúc
Liên kết web