Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2021-2024 | 2017-2020 | 2013-2016 | 2009-2012 | 2005-2008 | 2001-2004 | 1997-2000 |

Năm 2017-2020
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1

KC.08.30/16-20: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Phạm Thế Vinh 2019-2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước hợp lý để phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và vùng phụ cận trong bối cảnh thay đổi của thượng nguồn sông Mê Kông và biến đổi khí hậu

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2019-2022 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cùng đồng bằng sông Cửu Long ( Chương trình Hợp tác Quốc tế- ViWat)

GS.TS. Lê Mạnh Hùng 2018-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở, bảo vệ bờ biển hợp lý cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên mô hình vật lý (Chương trình hợp tác Quốc tế -ViWat)

TS. Nguyễn Nguyệt Minh 2018-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

5

Comp -Flood: Compound Flooding in Coastal Việt Nam (Ngập lụt vùng ven biển VN)

PGS.TS.Nguyễn Nghĩa Hùng 2019-2022 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

6

Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL. Chương trình Tây Nam Bộ

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2018-2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

7

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất Tôm - Lúa - vùng ven biển Tây ĐBSCL

ThS. Doãn Văn Huế 2018-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

8

KC.08.25/16-20: Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Tăng Đức Thắng 2018-2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

9

KC.08.12/16-20: Nghiên cứu tác động bất lợi của biến đổi hình thái hình thái lòng dẫn và hạ thấp mực nước hệ thống sông Cửu Long, đề xuất giải pháp giảm thiểu

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng từ 9/2017 đến 8/2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

10 Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ GS.Lê Sâm 2017-2019 Đề tài đã kết thúc
11 Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển ĐBSCL phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. PGS.TS.Trần Bá Hoằng 2017-2019 Đề tài đã kết thúc
12

Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng

ThS. Lê Xuân Tú 2017-2020 Đề tài đã kết thúc
13 Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển đoạn từ Sóc Trăng đến Mũi Cà Mau. ThS. Lê Thanh Chương 2017-2020 Đang thực hiện
Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1

Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Đỗ Đắc Hải 2019-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nâng cấp mở thêm khoang cống, vận hành cống tự động vùng triều đồng bằng sông Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2019-2021 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Lê Mạnh Hùng 2018-2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TS. Nguyễn Đình Vượng từ 01/2017 đến 12/2019 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Đề tài cơ sở
1

Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng. mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

PGS.TS. Trần Bá Hoằng 2020-2023 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

PGS.TS.Nguyễn Nghĩa Hùng 2019-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Liên kết web