Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020
Căn cứ Thông báo số 134/TB-VKHTLVN ngày 11/3/2020 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 như sau:

I. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:

 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy  Mã số: 9 58 02 02

Kỹ thuật tài nguyên nước                        Mã số: 9 58 02 12

Môi trường đất và nước                          Mã số: 9 44 03 03

Địa kỹ thuật xây dựng                            Mã số: 9 58 02 11

II. Điều kiện dự tuyển: (Phụ lục I)

Thông tin về điều kiện dự tuyển và các biểu mẫu đượng đăng tải trên website: http://www.siwrr.org.vn/, mục Đào tạo.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu tại phụ lục II);

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp: Đại học, thạc sỹ; bảng điểm: Đại học, thạc sỹ; Chứng chỉ ngoại ngữ;

3. Lý lịch khoa học (theo mẫu tại phụ lục III);

4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu tại phụ lục IV);

5. Công văn cử đi dự thi của cơ quan;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe của một bệnh viện đa khoa;

7. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn;

8. Hai thư giới thiệu;

9. Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu tại phụ lục V);

10. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (theo mẫu tại phụ lục VI);

11.  Giấy chấp thuận hướng dẫn (theo mẫu tại phụ lục VII);

12. Bản sao chụp các bài báo.

IV. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

V. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

Nhận hồ sơ dự tuyển hết ngày:        Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong năm

Thời gian xét tuyển: Căn cứ hồ sơ dự tuyển của từng quý, Viện sẽ tổ chức xét tuyển vào nữa tháng cuối của từng quý.

VI. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 3923 3228 - 0983 579 997 (chị Hiền)

Email: thuhienk35c@yahoo.com.vn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện KHTLVN (thay b/c);

- Lưu TCHC, VT.

                                                                                       KT. VIỆN TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                       (đã ký)

                                                                                              NGUYỄN NGHĨA HÙNG

Các tin Thông báo tuyển sinh khác
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 như sau:
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam như sau:
1-2/2 tin
Liên kết web