Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Kế hoạch – Tài chính > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh
2 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
2 Tổng kết đánh giá ứng dụng các mô hình tiến bộ kỹ thuật và các công nghệ mới trong xây dựng thuỷ lợi đã thực hiện ở phía Nam   KS. Dương Xuân Minh     2008  Viện KHTL miền Nam  1 BCTK 
1 Xây dựng phần mềm quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng   Ths. Nguyễn Bình Dương     2008+2009  Viện KHTL miền Nam  BCTT + BCTK + BC chung + 1 CD + mẫu B46 

Liên kết web