Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế > Dự án
12 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
12 Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vùng giữa đồng bằng sông cửu long trong mùa kiệt năm 2020”   12  Tô Quang Toản    2020     
11 Quy hoạch chi tiết sử dụng nguồn nước Tà Đùng và Nam Nungcho phát triển kinh tế - xã hội.   11  Võ Khắc Trí    2011     
10 Tư vấn khảo sát, lập dự án về việc: Thực hiện công tác điều tra, thu thập số liệu, khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến đê cửa sông, tỉnh Bạc Liêu.   10  Võ Khắc Trí    2011     
9 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh Tây Ninh, đề xuất kế hoạch hành động và giải pháp ứng phó thích hợp   Võ Khắc Trí    2014     
8 Trạm đo nước Vàm Trà Vinh- Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;   Võ Khắc Trí    2014     
7 Trạm đo nước Bắc Trang- Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;   Võ Khắc Trí    2014     
6 Trạm đo nước Láng thé - Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;   Võ Khắc Trí    2014     
05 Trạm bơm Tân Long, gói thầu: Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.   05  Võ Khắc Trí    2012     
04 Đầu tư hệ thống Thủy lợi Rẫy Cá Kèo phục vụ nuôi trồng Thủy sản xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.   04  Võ Khắc Trí    2012     
03 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Gói thầu CPMU-NCKT: lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho tiểu dự án HP1-05 tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi   03  Tô Quang Toản    2016     
02 Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé tỉnh Kiên Giang.Hợp phần tư vấn bổ sung, gói thầu “Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình   02      2016     
01 Tư vấn quy hoạch hệ thống đê bao, bờ bao ven sông Cổ Chiên và sông Hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện Biến đổi khí hậu – Nước biển dâng. Hợp đồng số 15/2014/HĐ-TVQH ký ngày 16/06/2014   01      2014     

Liên kết web