Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Nghiên cứu Động Lực Sông và Công trình bảo vệ bờ > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
30 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
29 Thiết kế sửa chữa kè bảo vệ bờ kênh chợ cũ thị trấn Trảng Bàng - Trảng Bàng - Tây Ninh   38  Ths. Lê Văn Tuấn     2006    01 Bộ Hồ sơ 
28 Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc mở tuyến luồng mới lòng tầu - soài rạp cho tàu 30.000 DWT lưu thông hai chiều vào cảng Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp HCM.   37  TS.Nguyễn Thế Biên     2008 + 2012    01 Bộ Hồ sơ 
27 Đề tài NN KC-08.29: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng nai-sài gòn phục vụ PTKT vùng Đông nam Bộ   36  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả : PGS.TS - Hoàng Văn Huân  2005    01 Bộ Hồ sơ 
26 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ thuỷ lực dòng chảy đến diễn biến lòng dẫn trên đọan sông cong chịu ảnh hưởng thuỷ triều   35  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả : PGS.TS - Hoàng Văn Huân  2009    01 Bộ Hồ sơ 
25 Đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai đoạn từ Cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh   35A  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả : PGS.TS - Hoàng Văn Huân  2008-2009    01 Bộ Hồ sơ 
24 Nghiên cưú ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ ,phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh duyên hải miền Trung từ đà nẵng trở vào và nam bộ   34  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Đức Vượng  2007    01 quyển 
23 Điều tra cơ bản: Dự án " Đo đạc giám sát diễn biễn lòng dẫn, bồi lấp sạt lở: cửa sông Đồng Nai- Sài Gòn, cửa sông Cửu Long   33  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2007    05 quyển 
22 Điều tra cơ bản: Đo đạc,giám sát diễn biến lòng dẫn,bồi lấp sạt lở bờ sông,cửa sông Đồng Nai-Sài Gòn và sông Cửu Long   32  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2006    06 quyển 
21 Đo đạc,giám sát diễn biến lòng dẫn,bồi lấp sạt lở bờ sông,cửa sông Đồng Nai-Sài Gòn và sông Cửu Long   31  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2005    04 quyển 
20 Điều tra khảo sát hiện trạng lũ quét và các khu vứ có thể gây nguy hiểm khi xảy ra lũ quét để phục vụ công tác dự báo phòng tránh thiệt hại,giảm nhẹ thiên tai-Trung Bộ và Tây Nguyên   30  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Đức Vượng  2006    02 quyển 
19 Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định phương pháp dự báo sạt lở và lập hành lang ổn định bờ sông phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Bến tre   29  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Thế Biên  2007    01 quyển 
18 Đề tài: nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ khu vực cửa sông nam bộ   28  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2003    08 quyển 
17 Đề tài nghiên cứu khoa học và PTCN: đánh giá cân bằng nước và định hướng sử dụng bền vững,bảo vệ tài nguyên nước ở tỉnh Khánh Hoà.   27  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2005    02 quyển 
16 Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: nghiên cứu điều tra diễn biến môi trường sau khi xây dựng các hệ thống đạp balai,cầu sập tỉnh bến Tre.Định hướng các giải pháp tổng hợp để khai thác hợp lý tối ưu vùng dự án và hạn chế diễn biến xấu môi trường các vùng nhạy cảm  26  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2006    03 quyển 
15 Đề tài cấp nhà nước:MS KC-08-29: nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông đồng nai - sài gòn phục vụ phát triển KT-XH vùng ĐNB   25  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2006    02 quyển 
14 Điều tra: nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ khu vực cửa sông Nam bộ: chương trình nghiên cứu nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng các công trình thuỷ lợi   24  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2003    08 quyển 
13 Đo đạc giám sát diễn biến lòng dẫn,bồi lấp sạt lở bờ sông,cửa sông Đồng Nai,Sài Gòn,Cửu Long.   23  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2005    01 quyển 
12 Báo cáo bổ sung nghiên cứu khả thi công trình Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh (Giai đoạn 2)  22  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2003    01 quyển 
11 Nghiên cứu bước đầu ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong công trình bảo vệ bờ sông ĐBSCL  21  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Trần Thị Xuân Mỹ  2001    01 quyển 
10 nghiên cứu đánh giá quá trình xâm thực bờ biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ  20  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Thế Biên  2001    01 quyển 
9 Báo cáo kết quả nghiên cứu năm 2000- đề tài nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống giảm nhẹ thiên tai khu vực cửa sông gành Hào - Bạc Liêu   19  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2001    01 quyển 
8 Sơ bộ nghiên cứu biến hình lòng sông tại các nút phân lưu của cửa sông  18  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Hồ Lương Tụy  2001    01 quyển 
7 Nghiên cứu xác lập cơ sở KH của các giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ vùng trọng điểm trên sông Cửu Long Năm 1998  17  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1998    01 quyển 
7 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực thị trấn Gành hào , huyện Giá Rai - Bạc Liêu  15  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1998    01 quyển 
6 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án bảo vệ bờ biển và di dời dân biển ở khu vực thị xã Phước Thổ - Tuy Phong - Bình Thuận  14  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2000    01 quyển 
5 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án chống sạt lở ổn định hai bên bờ sông Đồng Nai khu vực Thành Phố Biên Hòa  13  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2000    01 quyển 
4 Báo cáo NCKT công trình chống xói lở rạch Giông đoạn cống Phước Lý đến cầu Đại Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai  12  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  1998    01 quyển 
3 Báo cáo NCKT công trình bảo vệ bờ sông Long Toàn khu vực thị trấn Duyên hải - Trà Vinh  11  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  1998    01 quyển 
2 Báo cáo NCKT công trình bảo vệ bờ sông Long Bình khu vực thị xã Trà Vinh   10  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  1998    01 quyển 
1 Điều tra cơ bản vùng cửa sông thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu kết quả 1999  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1999    01 quyển 

Liên kết web