Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Thủy Nông và Cấp nước > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh
79 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
14 Lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  14      2023   

Lưu tài liệu bằng file PDF (06 file)

 
13 Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh   13      2023   

Lưu tài liệu bằng file PDF (05 file)

 
12 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật- Công trình: Đập thép kênh Nguyễn tấn Thành  12      2022     
11 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT- Công trình: Đập thép rạch Ông Hồ, rạch Cầu sao, Rạch Me, kênh Mỹ Long, kênh Chín Tương, kênh Ba Trà và Ông Mười  11      2022     
10 Đắp đập thép kênh Nguyễn Tấn Thành Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật   10      2021     
09 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kênh Cộng Đồng - Rạch Đào, Rạch Hưu, Rạch Kiến, Rạch Lá. Thuộc công trình: Nạo vét các kênh, rạch để trữ nước ngọt phục vụ phòng chống hạn mặn.   09    09  2021     
08 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Thuộc công trình: Nạo vét các kênh, rạch để trữ nước ngọt phục vụ phòng chống hạn mặn.  08    08  2021     
             
Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận  37  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm; ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên    2019   

01 hộp hồ sơ

 
30 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán tên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ   48  Trung tâm Thủy Nông - TS. Nguyễn Đình Vượng    2020   

01Hộp hồ sơ

 
29 Nghiên cứu đề xuất khung và kế hoạch quản lý hạn cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ   47  Trung tâm Thủy Nông - PGS.TS. Võ Khắc Trí    2020   

01Hộp hồ sơ

 
07 Cập nhật cơ sở dữ liệu và xây dựng bản đồ phục vụ công tác cảnh báo rủi ro thiên tai xâm nhập mặn tỉnh Long An   07    07  2020     
06 Đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tất Thành phục vụ bơm nước ngọt bổ cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2020   06    06  2020     
05 Đánh giá tác động của hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đối với một số lĩnh vực chủ chốt   05    05  2020     
04 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nạo vét rạch Vàm Giồng- Công trình: kênh 14   04    04  2020     
03 Kênh 14. Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Cống kênh Tiếp Nước, Cống rạch Sáu Thoàn và Xử lý các điểm sạt lở kênh 14.   03    01  2020     
02 Kênh 14. Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.   02    01  2020     
01 : Tư vấn thẩm tra điều chỉnh thiết kế cơ sở (Bổ sung các cống Bà Hai Màng, cống Ông Nhượng). Dự án: Hệ thống thủy lợi trạm bơm Xuân Hòa, Tiền Giang  01  ThS.Ninh văn Bình  01  2019     
28 Dự án năm 2014: Giáp sát xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ( Báo cáo tổng kết phần A+B + BCTT)   46  Trung tâm Thủy Nông - Ths Trần Minh Tuấn    2014    01Hộp hồ sơ 
27 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long   45  Trung tâm Thủy nông - Ths.Nguyễn Đình Vượng    2014    01Hộp hồ sơ 
26 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau   44  Trung tâm Thủy nông - Ths.Nguyễn Đình Vượng    2013    01Hộp hồ sơ 
26 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau   44  Trung tâm Thủy nông - Ths.Nguyễn Đình Vượng    2013    01Hộp hồ sơ 
25 Thiết kế quy hoạch: Quy hoạch trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ tỉnh Bến Tre đến năm 2020   43  Trung tâm Thủy Nông - Ths Trần Minh Tuấn    2012    BCTH+BCTT 
24 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh - Đề tài Độc lập cấp Nhà Nước. MS 2007/G/27   42  Trung tâm Thủy Nông - GSTS. Lê Sâm    2011    01Hộp hồ sơ 
23 Dự án: Quy hoạch nối mạng các hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Bính Thuận   41  Trung tâm Thủy Nông - Ths. Trần Thái Hùng     2010    01Hộp hồ sơ 
22 Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản ở các huyện ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất ( Chương trình KHCN cấp nhà nước KC08/06-10)   40  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Lân    2010    01Hộp hồ sơ 
21 Báo cáo giám sát mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2010   39  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2010    02 quyển 
20 Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tổn thất nước trên hệ thống kênh tưới theo các hệ thống thuộc hồ chứa và bơm tưới vùng duyển hải miền Trung   38  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Lân    2009    01 quyển 
19 Báo cáo giám sát mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2009   37  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2009    01 quyển 
18 Thử nghiệm mô hình tưới khoa học xác định chế độ tưới cho cây bông vải và thanh long tỉnh Bình Thuận   36  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2009    01 quyển 
17 Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hoá các tỉnh Nam Trung Bộ   35  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    03 quyển 
16 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh   34  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    01 quyển 
15 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung ( Đề tài độc lập cấp nhà nước)   33  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2006    01 quyển 
14 Báo cáo điều tra bồi lắng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác nước phù sa cải tạo vùng tứ giác Long Xuyên   32  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    01 quyển 
13 Báo cáo giám sát mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2007   31  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    01 quyển 
12 Xâm nhập mặn và vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐB SCL   29  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2004    01 quyển 
11 Nghiên cứu xâm nhập mặn vào mùa khô kiệt phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh   28; 30  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2007    01 quyển 
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung   27  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2006    02 quyển 
9 Báo cáo tổng kết KHKT đề tài:" Nghiên cứu đề xuất mô hình sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp bền vững các tiểu vùng sinh thái duyên hải miền trung" thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp   26  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Lân    2006   

01 quyển

 
8 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở đồng bằng sông cửu long thuộc chương trình: nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng các cônng trình   25  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2006    01 bộ 
7 Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ( BC 6 tháng thứ nhất của đề tài KC 08-18)  24  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2001    01 quyển 
6 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm nước ( KC 08-09)  23  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    1999    01 quyển 
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hồ sinh thái vùng ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long  22  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm; Nguyễn Văn Lân    2001    01 quyển 
4 Nghiên cứu xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Cà Phê ở tây Nguyên - Đông Nam Bộ  21  Trung tâm thủy nông- Nguyễn Văn Sáng    2001    01 quyển 
18 Thử nghiệm mô hình tưới khoa học xác định chế độ tưới cho cây bông vải và thanh long tỉnh Bình Thuận   36  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2008    01 quyển 
17 Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hoá các tỉnh Nam Trung Bộ   35  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2008    01 quyển 
16 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh   34  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2008    01 quyển 
15 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung ( Đề tài độc lập cấp nhà nước)   33  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2006    01 quyển 
14 Báo cáo điều tra bồi lắng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác nước phù sa cải tạo vùng tứ giác Long Xuyên    32  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm     2008    02 quyển (BC Chính + BCTóm Tắt) 
3 Nghiên cứu xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Suplo ở tây Nguyên - Đông Nam Bộ  20  Trung tâm thủy nông - Phạm Xuân Thao    2001    01 quyển 
18 Đề tài Trà Vinh năm 2007: Nghiên cứu xâm nhập mặn vào mùa khô kiệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh.   30  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2007    01 quyển 
12 Xâm nhập mặn và vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐB SCL   29  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2004    01 quyển 
11 Nghiên cứu xâm nhập mặn vào mùa khô kiệt phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh   28  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2007    01( hộp) 
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung   27  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2006    02 quyển 
9 Báo cáo tổng kết KHKT đề tài:" Nghiên cứu đề xuất mô hình sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông lâm ngu nghiệp bền vững các tiểu vùng sinh thái duyên hải miền trung" thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông ng  26  Trung tâm thủy nông-Nguyễn Văn Lân    2006    01 quyển 
8 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở đồng bằng sông cửu long thuộc chương trình: nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng các côn  25  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2006    01( hộp) 
7 Đề tài KC 08.18: Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ( giai đoạn 6 tháng thứ nhất của đề tài tử Tháng 10/2001-tháng 3/2002   24  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm     2001    01( hộp) 
6 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ tưới hiện đại tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm nước  23  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    1996/1999    01 
2 Nghiên cứu công tác cải tạo đất phèn bằng biện pháp thủy lợi tác động đến cây trồng ( cấy lúa) vụ hè thu ở Đồng Tháp Mười  19  Trung tâm thủy nông - Trịnh Hùng Tú    2001    01 
4 NC xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Cà Phê ở Tây Nguyên -ĐNB  21  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Sáng    2001    01 
3 NC xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Súp lơ ở Tây nguyên - Đông Nam Bộ  20  Trung tâm thủy nông- Phạm Xuân Thao    2001    01 
2 Nghiên cứu công tác cải tạo đất phèn bằng biện pháp thủy lợi tác động đến cây trông vụ hè thu ( cây lúa) ở vùng Đồng Tháp Mười  19  Trung tâm thủy nông - Trịnh Hùng Tú    2001    01 
1 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tưới hiện đại tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm  18  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    1999    01 
17 Đề cương kế hoạch giai đoạn 2( 96-98).DAQL đất chua phèn    Trung tâm thủy nông    1993    01 
16 Báo cáo tại cuộc họp kỹ thuật của DAQL đất chua phèn.Thành phố HCM November.1993     Trung tâm thủy nông    1993    01 
15 Tập báo cáo trình bày tại hội thảo về quản lý đất chua phèn tập 1 .Thành phố HCM -1993- Tiếng anh     Trung tâm thủy nông    1993    01 
14 Tập báo cáo trình bày tại hội thảo về quản lý đất chua phèn tập 2 .Thành phố HCM -1991- Tiếng anh     Trung tâm thủy nông    1991    01 
13 Tập báo cáo trình bày tại hội thảo về quản lý đất chua phèn tập 1.hành phố HCM -1991- Tiếng anh    Trung tâm thủy nông    1991    01 
12 Tập báo cáo trình bày tại hội thảo về quản lý đất chua phèn tập 1.hành phố HCM -1991    Trung tâm thủy nông    1991    01 
11 Chương trình nghiên cứu chi tiết quản lý dự án đất chua phèn     Trung tâm thủy nông         01 
10 Dự thảo đề cương dự án quản lý đất phèn MKG/R 498 Rev.3 February 1989 ORGINAL,English    Trung tâm thủy nông        01 
09 Đất phèn    Vương Đình Đước - Trung tâm thuỷ nông    1992/1995    02 
08 Đất phèn     Vương Đình Đước - Trung tâm thủy nông    1992/1995     06 
07 Nghiên cứu biện pháp thủy lợi kết hợp biện pháp khai thác đất phèn mặn Phước Kiểng - Nhơn Đức     Vương Đình Đước - Trung tâm thủy nông    1992/1994    02 Báo cáo chung 
06 Dự án sản xuất thử nghiệm sơ đồ thủy nông cải tạo phèn Tân Hòa - Đồng Tháp Mười     Vương Đình Đước - Trung tâm thuỷ nông    1992/1994    02 Báo cáo chung 
05 Đánh giá chất lượng nước vùng Bắc Đông     Vương Đình Đước - Trung tâm thủy nông    1992/1994    02 Báo cáo chung 
03 Xác định hiệu quả kinh tế xã hội và những thay đổi về môi trường sinh thái ở vùng hưởng lợi    Trung tâm thủy nông và cấp thoát nước    1995    01 Báo cáo chung 
02 Khảo sát đánh giá diễn biến nguồn nước, chất lượng nước, tình hình ngập lũ trong khu hưởng lợi trước và sau cải tạo kênh Tám Ngàn - nhằm xác định hiệu quả công trình đối với sản xuất và dân sinh    Trung tâm thủy nông và cấp thoát nước    1995    01 Báo cáo chung 
01 Xác định hiệu quả kinh tế xã hội và những thay đổi về môi trường sinh thái ở vùng hưởng lợi do tác động trực tiếp của CTTL Cái Tràu - Thạch Trị     Trung tâm thủy nông và cấp thoát nước    1995    01 Báo cáo chung 

Liên kết web