Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tiến Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài KHCN cấp Quốc gia, mã số KC08-25/16-20: “Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng tr Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” Hội thảo Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông Hội thảo tham vấn “Xây dựng quy trình vận hành HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1” thuộc dự án HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1. Hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nam Bộ “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL”. TỔNG THUẬT: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững ĐBSCL Sáng 13/3, tại Cần Thơ Đồng bằng sông Cửu Long 'thuận thiên', vượt qua 'lời nguyền' sản xuất nhỏ lẻ Đồng bằng sông Cửu Long: Từ ‘dấu chân lấm bùn’ đến bước chuyển mới.
Thư viện > Tài liệu lưu trữ
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ
Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Thủy Nông và Cấp nước > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
             
Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận  37  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm; ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên    2019   

01 hộp hồ sơ

 
11 Nghiên cứu xâm nhập mặn vào mùa khô kiệt phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh   28; 30  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2007    01 quyển 
18 Thử nghiệm mô hình tưới khoa học xác định chế độ tưới cho cây bông vải và thanh long tỉnh Bình Thuận   36  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2008    01 quyển 
17 Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hoá các tỉnh Nam Trung Bộ   35  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2008    01 quyển 
16 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh   34  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2008    01 quyển 
15 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung ( Đề tài độc lập cấp nhà nước)   33  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2006    01 quyển 
14 Báo cáo điều tra bồi lắng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác nước phù sa cải tạo vùng tứ giác Long Xuyên    32  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm     2008    02 quyển (BC Chính + BCTóm Tắt) 
18 Đề tài Trà Vinh năm 2007: Nghiên cứu xâm nhập mặn vào mùa khô kiệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh.   30  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2007    01 quyển 
12 Xâm nhập mặn và vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐB SCL   29  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2004    01 quyển 
11 Nghiên cứu xâm nhập mặn vào mùa khô kiệt phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh   28  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2007    01( hộp) 
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung   27  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2006    02 quyển 
9 Báo cáo tổng kết KHKT đề tài:" Nghiên cứu đề xuất mô hình sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông lâm ngu nghiệp bền vững các tiểu vùng sinh thái duyên hải miền trung" thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông ng  26  Trung tâm thủy nông-Nguyễn Văn Lân    2006    01 quyển 
8 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở đồng bằng sông cửu long thuộc chương trình: nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng các côn  25  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    2006    01( hộp) 
7 Đề tài KC 08.18: Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ( giai đoạn 6 tháng thứ nhất của đề tài tử Tháng 10/2001-tháng 3/2002   24  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm     2001    01( hộp) 
6 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ tưới hiện đại tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm nước  23  Trung tâm thủy nông - Lê Sâm    1996/1999    01 
4 NC xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Cà Phê ở Tây Nguyên -ĐNB  21  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Sáng    2001    01 
3 NC xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Súp lơ ở Tây nguyên - Đông Nam Bộ  20  Trung tâm thủy nông- Phạm Xuân Thao    2001    01 
2 Nghiên cứu công tác cải tạo đất phèn bằng biện pháp thủy lợi tác động đến cây trông vụ hè thu ( cây lúa) ở vùng Đồng Tháp Mười  19  Trung tâm thủy nông - Trịnh Hùng Tú    2001    01 
17 Đề cương kế hoạch giai đoạn 2( 96-98).DAQL đất chua phèn    Trung tâm thủy nông    1993    01 

1-20/35, tổng cộng 2 trang
Liên kết web