Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Thủy Nông và Cấp nước > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
30 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
30 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán tên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ   48  Trung tâm Thủy Nông - TS. Nguyễn Đình Vượng    2020   

01Hộp hồ sơ

 
29 Nghiên cứu đề xuất khung và kế hoạch quản lý hạn cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ   47  Trung tâm Thủy Nông - PGS.TS. Võ Khắc Trí    2020   

01Hộp hồ sơ

 
28 Dự án năm 2014: Giáp sát xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ( Báo cáo tổng kết phần A+B + BCTT)   46  Trung tâm Thủy Nông - Ths Trần Minh Tuấn    2014    01Hộp hồ sơ 
27 Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long   45  Trung tâm Thủy nông - Ths.Nguyễn Đình Vượng    2014    01Hộp hồ sơ 
26 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau   44  Trung tâm Thủy nông - Ths.Nguyễn Đình Vượng    2013    01Hộp hồ sơ 
26 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau   44  Trung tâm Thủy nông - Ths.Nguyễn Đình Vượng    2013    01Hộp hồ sơ 
25 Thiết kế quy hoạch: Quy hoạch trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ tỉnh Bến Tre đến năm 2020   43  Trung tâm Thủy Nông - Ths Trần Minh Tuấn    2012    BCTH+BCTT 
24 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh - Đề tài Độc lập cấp Nhà Nước. MS 2007/G/27   42  Trung tâm Thủy Nông - GSTS. Lê Sâm    2011    01Hộp hồ sơ 
23 Dự án: Quy hoạch nối mạng các hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Bính Thuận   41  Trung tâm Thủy Nông - Ths. Trần Thái Hùng     2010    01Hộp hồ sơ 
22 Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản ở các huyện ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất ( Chương trình KHCN cấp nhà nước KC08/06-10)   40  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Lân    2010    01Hộp hồ sơ 
21 Báo cáo giám sát mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2010   39  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2010    02 quyển 
20 Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tổn thất nước trên hệ thống kênh tưới theo các hệ thống thuộc hồ chứa và bơm tưới vùng duyển hải miền Trung   38  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Lân    2009    01 quyển 
19 Báo cáo giám sát mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2009   37  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2009    01 quyển 
18 Thử nghiệm mô hình tưới khoa học xác định chế độ tưới cho cây bông vải và thanh long tỉnh Bình Thuận   36  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2009    01 quyển 
17 Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hoá các tỉnh Nam Trung Bộ   35  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    03 quyển 
16 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh   34  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    01 quyển 
15 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung ( Đề tài độc lập cấp nhà nước)   33  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2006    01 quyển 
14 Báo cáo điều tra bồi lắng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác nước phù sa cải tạo vùng tứ giác Long Xuyên   32  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    01 quyển 
13 Báo cáo giám sát mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2007   31  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2008    01 quyển 
12 Xâm nhập mặn và vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐB SCL   29  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2004    01 quyển 
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững KT-XH ở đồng bằng sông cửu long và miền trung   27  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2006    02 quyển 
9 Báo cáo tổng kết KHKT đề tài:" Nghiên cứu đề xuất mô hình sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp bền vững các tiểu vùng sinh thái duyên hải miền trung" thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp   26  Trung tâm thủy nông - Nguyễn Văn Lân    2006   

01 quyển

 
8 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở đồng bằng sông cửu long thuộc chương trình: nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng các cônng trình   25  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2006    01 bộ 
7 Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ( BC 6 tháng thứ nhất của đề tài KC 08-18)  24  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    2001    01 quyển 
6 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm nước ( KC 08-09)  23  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    1999    01 quyển 
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hồ sinh thái vùng ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long  22  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm; Nguyễn Văn Lân    2001    01 quyển 
4 Nghiên cứu xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Cà Phê ở tây Nguyên - Đông Nam Bộ  21  Trung tâm thủy nông- Nguyễn Văn Sáng    2001    01 quyển 
3 Nghiên cứu xác định các thông số để tính nhu cầu nước cho cây Suplo ở tây Nguyên - Đông Nam Bộ  20  Trung tâm thủy nông - Phạm Xuân Thao    2001    01 quyển 
2 Nghiên cứu công tác cải tạo đất phèn bằng biện pháp thủy lợi tác động đến cây trồng ( cấy lúa) vụ hè thu ở Đồng Tháp Mười  19  Trung tâm thủy nông - Trịnh Hùng Tú    2001    01 
1 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tưới hiện đại tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm  18  Trung tâm thủy nông - GS Lê Sâm    1999    01 

Liên kết web