Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Phát Triển Hạ Tầng Kỹ thuật Nông thôn > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
3 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
3 Nghiên cứu tác động bất lợi của biến đổi hình thái hình thái lòng dẫn và hạ thấp mực nước hệ thống sông Cửu Long, đề xuất giải pháp giảm thiểu   03/LT  PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng    2020  Viện KHTL miền Nam 

01 Hộp hồ sơ

 
2 Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu   01/LT  TS. Nguyễn Nghĩa Hùng    2016  Viện KHTL miền Nam  01 Hộp hồ sơ 
1 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở đồng bằng Sông Cửu Long   02/LT  KS.Mai Văn Cương     2011  Viện KHTL miền Nam  01 Hộp hồ sơ 

Liên kết web