Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm nghiên cứu Chỉnh Trị Sông và Phòng Chống Thiên Tai > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh
145 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
71 Thực hiện Nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông Cổ Chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bóng), tỉnh Vĩnh Long  71      2024   

Lưu hồ sơ dạng file

 
70 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đoạn từ điểm đầu của dự án Kè chống sạt lở Cồn Ngang đến Kênh Khe Luông Sâu)  70      2024   

Lưu hồ sơ dạng file

 
69 Khảo sát,t hiết kế BVTC- Dự toán Kè ( đoạn 789 m), thuộc dự án ĐTXD Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (điều chỉnh)  69      2024   

Lưu hồ sơ dạng file

 
68 Riverbank Stability Analysis report - Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.   68      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
67 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong, huyện Cai Lậy  67      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
66 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.  66      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
65 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo  65      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
64 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo NCKT, Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo  64      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
63 Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong, huyện Cai Lậy  63      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
62 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán - Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 3) xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.  62      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
61 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 3) xã Tân Phong, huyện Cai Lậy  61      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
60 Tổ chức điều tra, khảo sát thu thập số liệu để hỗ trợ thực hiện triển khai dự án (phục vụ mô hình hóa, đánh giá diễn biến sạt lở); thuộc dự án: Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và PCTT thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ĐBSCL.  60      2021   

Lưu hồ sơ dạng file

 
59 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam (lưu 3 file)  59      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
58 Tư vấn về xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn nhằm duy trì sự ổn định hình thái sông ở vùng ĐBSCL - Chuyển dịch cát, giảm thiểu các tác động của BĐKH lên vùng ĐBSCL thông qua sự tham gia của khối công tư trong ngành công nghiệp cát. (Báo cáo hợp phần 2.1)  58      2023   

Download

 
57 Tư vấn về xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn nhằm duy trì sự ổn định hình thái sông ở vùng ĐBSCL - Chuyển dịch cát, giảm thiểu các tác động của BĐKH lên vùng ĐBSCL thông qua sự tham gia của khối công tư trong ngành công nghiệp cát. (Báo cáo tương tác cộng đồng và đối tác)  57      2023   

Download

 
56 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam  56      2022   

Download

 
55 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam  55      2022   

Download

 
54 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây), xã Khánh Tiến, huyện U Minh (điều chỉnh)  54      2022     
53 Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục Mương thoát nước, vỉa hè và nạo vét thông luồng cửa biển Hương Mai dự án Đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây), xã Khánh Tiến, huyện U Minh (điều chỉnh)  53      2022     
52 Kè chống sạt lở Cồn Ngang - Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Đoạn K0+00 – K3+775).  52      2022     
51 NC ảnh hưởng của địa hình, địa chất, chế độ thủy văn đến khả năng sạt lở bờ sông, kênh, rạch của đề tài " Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu"   51      2022     
50 Nâng cấp đê biển Gò Công (giai đoạn 2) - Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  50      2022     
49 Xử lý sạt lở Khu vực xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè - Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán  49      2021     
48 Xử lý sạt lở trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng - thuộc gói thầu: Tư vấn lập thiết kế BVTC - Tổng dự toán xây dựng  48      2021     
47 Xử lý sạt lở trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng - thuộc gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  47      2021     
46 Xử lý sạt lở khu vực xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè; thuộc gói thầu: chi phí khoan khảo sát địa chất  46      2021     
45 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công các Kè thuộc tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang- Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL (TDA1)  45      2022     
44 Dự án: Bờ kè sông Ba Rài. Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán   44      2022     
43 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Thuộc Gói thầu CPMU-HP2-TDA1-01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL.  43      2022     
42 Tư vấn khảo sát, lập mô hình toán và lập báo cáo nghiên cứu khả thi- Thuộc công trình: Kè chống sạt lở Cồn Ngang.  42      2022     
41 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thuộc công trình: Xử lý sạt lở khu vực xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.  41      2021     
41 Chi phí khảo sát địa hình; thuộc công trình: Xử lý sạt lở khu vực xã Đồng Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.  41      2021     
41 Tư vấn thiết kế BVTC và Dự toán (đoạn K3+775-K6+000) thuộc công trình: Kè chống sạt lở Cồn Ngang  41      2021     
41 Lập báo cáo kinht tế - kỹ thuật; Thuộc công trình: Khắc phục sạt lở tuyến đường tiểu vùng X-Nam Cà Mau đi qia sông Máng Rổ  41      2021     
40 Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây đoạn Bắc, Nam Vàm Khánh Hội   40      2021     
39 Tư vấn, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.   39      2019     
38 Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây đoạn từ Ba Tĩnh đến T25 thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Giai đoạn báo cáo kinh tế kỹ thuật   38      2020     
37 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL); Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL;Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC các kè thuộc tỉnh an Giang; địa điểm xây dựng: xã vân Khánh Đông, Đông Hưng A và Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang.   37      2020     
36 Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hộ đê khẩn cấp đoạn giữa cống Đá Bạc - Kênh mới, chiều dài 850m   36      2020     
35 Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hộ đê khẩn cấp đoạn bờ Bắc, bờ Nam tiểu Dừa, chiều dài 550m   35      2020     
34 Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hộ đê khẩn cấp đoạn tiếp giáp Bắc, Nam cống kênh mới dài 765m   34      2020     
33 Xói lở bờ biển Gò Công Đông (Xói lở bờ biển Gò Công Đông và xói lở bờ biển phía Nam khu du lịch Gò Công Đông) - (Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)   33      2020     
32 Xói lở bờ biển Gò Công Đông (Xói lở bờ biển Gò Công Đông và xói lở bờ biển phía Nam khu du lịch Gò Công Đông) - (Tư vấn khảo sát , nghiên cứu mô hình toán và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng)   32      2020     
31 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 2), xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. - (Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)   31      2020     
30 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 2), xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. - (Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng)   30      2020     
29 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy (Đoạn từ K0+200 ÷ K0+450). - (Tư vấn thết kế, bản vè thi công dự toán)   29      2020     
28 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy (Đoạn từ K0+200 ÷ K0+450). - (Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng)   28      2020     
27 Khảo sát địa hình, xác định nguyên nhen sạt lở bờ sông Tiền, đề xuất giải pháp xử lý, (khu vực Cồn Giồng, xã Tân Hội, Tp Vĩnh Long)   27  Lê Thanh Chương         
26 "Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (Đoạn L= 300m);Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng "   26  Lê Thanh Chương    2020     
25 Chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Giai đoạn 1)- Hạng mục: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.   25  Trần Bá Hoằng    2015     
24 "Xử lý sạt lở bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình đoạn từ K1+565 đến K1+765; Hạng mục: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật "   24  Trần Bá Hoằng    2020     
23 "Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (Đoạn L= 300m); Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng "   23  Lê Thanh Chương    2020     
22 Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế xây dựng giai đoạn thiết kế BVTC hệ thống kênh cấp I trở xuống có Ftưới > 150 ha (địa bàn tỉnh Đắc Lắc) Dự án: Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mor giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai – Đắc Lắc.   22  Lê Thanh Chương     2020     
21 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Xây lắp khẩn cấp SL bờ tây rạch Phú An trên đất Ông Nguyễn Văn Mạnh   21  Đinh Quốc Phong    2018     
20 Tư vấn, lập TKBVTC, lập dự toán Hạng mục: ĐTXD bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây).   20  Lê Thanh Chương    2019     
19 "Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho 941/HĐ/2018ngày 10/8/2018 (Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 37/HĐ/2018ngày 8/8/2018 (Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất) "   19  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
18 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho. (Hợp đồng 38/HĐ/2018 ngày 8 tháng 8 năm 2018).   18  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
17 Bờ kè phía Tây sông Ba Rài (đoạn K1+115 ÷ K1+565).Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. HĐ số 01/HĐ-TVLDA/2019 ngày 13 tháng 2 năm 2019   17  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
16 "Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán - Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (HĐ số : 71/HĐ/2018 ngày 28 tháng 12 năm 2018) "   16  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
15 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán - Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (HĐ số : 71/HĐ/2018 ngày 28 tháng 12 năm 2018)   15  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
14 "Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, hạng mục Bờ kè phía Tây sông Ba Rài (đoạn K1+115 ÷ K1+565). ( HĐ số 14/HĐ/2019 ngày 24 tháng 7 năm 2019 ) "   14  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
13 DADTXD Bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (Đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây) - hạng mục lập báo cáo NCKT (HĐ số 22/2019 ngày 25/5/2019)   13  Lê Thanh Chương     2019     
12 Xử lý sạt lở bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình) - Hạng mục Lập Thiết kế BVTC- DT; ( HĐ Số 70//HĐ/2018. ngày 28 tháng 12 năm 2018)   12  Trần Bá Hoằng     2018     
11 Tư vấn, khảo sát lập mô hình nghiên cứu đánh giá sa bồi và TKBVTC dự toán hạng mục "Nạo vét luồng, khu nước neo đậu và hệ thống báo hiệu" thuộc dự án "Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng"   11  Đinh Công Sản     2016     
10 Gói thầu số 1, Dự án hỗ trợ kỹ thuật " Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai" hợp phần WPO, Rà soát và đánh giá các nghiên cứu thực hiện, nghiên cứu cung cấp thông tin cho dự án: Dữ liệu còn thiếu; đề xuất các hợp phần và soạn thảo điều khoản tham chiếu cho mỗi hợp phần   10  GS.TS.Tăng Đức Thắng    2014     
09 Tuyến đê bao từ phà Măng Thít-QL53 (bờ bắc), kè thị trấn Cái Nhum, cống rạch Tân Qui, cống rạch Ngọc Sơn Quang, cống rạch Đinh, cống rạch Ruột Ngựa, cống rạch Đôi, cống rạch Ông Nam, cống rạch ông Cớ, cống ngầm các loại " thuộc dự án "Đê bao sông Măng Thit, tỉnh Vĩnh Long (GĐ2)"   09  PGS.TS.Trần Bá Hoằng     2018     
08 Dự án: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình cải tạo, mở rộng bãi biển khu du lịch Mũi Nai   08  Đinh Quốc Phong     2018     
07 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho đề tài: " Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển ĐBSCL"   07  PGS.TS. Đinh Công Sản     2018     
06 Xử lý sạt lở khu vực Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang ( HĐ số 73 và số 42 năm 2018)   06  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
05 Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu, để chỉnh trị dòng chảy thích ứng với biến đổi khí hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Hợp đồng số 600/HĐ/2018 ngày 11/6/2018).   05  ThS. Đinh Quốc Phong     2018     
04 Dự án: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kè chắn sóng bảo vệ mái đê biển Gò Công đoạn K9+710 -:- K9+760; K10+290 -:- K10+340 và K10+550 -:- K10+600 dự án Nâng cấp đê biển Gò Công   04  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
03 Dự án: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kè chắn sóng bảo vệ mái đê biển Gò Công đoạn K10+400 -:- K10+550 dự án Nâng cấp đê biển Gò Công   03  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
02 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kè chắn sóng bảo vệ mái đê biển Gò Công đoạn K4+600 ÷ K6+987; K8+300 ÷ K8+400; K8+950 ÷ K9+000; K9+050÷ K9+550; K9+710÷ K9+990; K10+290÷ K10+600; K14+395 ÷ K15+935 dự án Nâng cấp đê biển Gò Công   02  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
01 Nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng tàu đến Bình Châu   01  TS. Nguyễn Duy Khang    2018     
64 Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói lở bờ biển, cửa sông phù hợp vùng từ Tp HCM đến Kiên Giang   64  ThS. Lê Thanh Chương    2018   

01 hộp hồ sơ

 
63 Nghiên cứu giải pháp, công nghệ chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau   63  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -PGS.TS.Trần Bá Hoằng    2019   

01 hộp

 
62 Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công  62  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -TS.Trần Bá Hoằng    2015    01 hộp 
61 Khảo sát thiết kế , bản vẽ thiết kế thi công, lập dự án đầu tư công trình phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực cù Lao Tân Long ( K0+000 - K0 + 500), Tp Myc Tho, Tiền Giang   61  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Đinh Quốc Phong     2014    02 hộp 
10 Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, đoạn 4 ( sông Sài Gòn khu vực Khách Sạn Sài Gòn Domaine, khu biệt thự Lý Hoàng nhà thờ Lasan Mai Thông - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phê duyệt   10  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - PGS.TS. Đinh Công Sản    2014    01 hộp 
9 Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, đoạn 4 ( sông Sài Gòn khu vực Khách Sạn Sài Gòn Domaine, khu biệt thự Lý Hoàng nhà thờ Lasan Mai Thông - Hồ sơ khảo sát thiết kế   Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - PGS.TS. Đinh Công Sản    2014    01 hộp 
60 Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long( sông Tiền,song Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý,quy hoạch khai thác hợp lý. MS: ĐTĐL.2010T/29   60  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - PGS.TS.Lê Mạnh Hùng    2013    01 hộp 
59 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Tp HCM đến Kiên Giang.   59  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Lê Thanh Chương    2013    01 hộp 
58 Hồ Kiền Kiền - lập dự án đầu tư, tỉnh Ninh Thuận   58  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Lê Thanh Chương    2006    02 hộp 
57 Hồ Dốc Nhàn - Thiết kế bản vẽ thi công, tỉnh Bình Dương   57  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2005    01 hộp 
56 Đập Thị Tính - Thiết kế bản vẽ thi công, tỉnh Bình Dương   56  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2006    02 hộp 
55 Kè Mỹ An   55  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 hộp 
54 Kè kết hợp bến cấp tàu 2000DWT   54  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 hộp 
53 Cụm công trình thủy lợi Đăk Glei, tỉnh Kon Tum   53  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 hộp 
52 Cụm công trình thủy lợi Đăk Glei, tỉnh Kon Tum   52  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 hộp 
51 Kè chống sạt lở thị trấn Thủ Thừa - long An   51  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 hộp 
50 Công trình : Kè bảo vệ bờ Mỹ An - Báo cáo kết quả thẩm tra, địa điểm: Thị trấn Mỹ An - Huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp _ Việt Nam - phần thiết kế   50  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 bản 
49 Công trình xây dựng doanh trại Hải Đội 2 - hạng mục : Kè chắn sóng- địa điểm: Thị trấn Cấn Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp HCM   49  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2012    01 hộp 
48 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình tuyến đê biển huyệnThạnh Phú - hạng mục: Tuyến đê cửa sông Cổ Chiên   48  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2012    01 hộp 
47 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Kè sông Vàm Cỏ Tây ( điện lực Long An đến chợ cá phường 2)   47  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong    2011    01 hộp 
46(1) Dự án : Điều tra cơ bản: Điều tra hiện trạng các cửa sông Hậu thuộc Hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các giải pháp bảo vệ khai thác.   46(1)  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2009-2010    2 Hộp 
46 Hồ sơ lập dự án đầu tư: Chống sạt ở bán đảo Thanh Đa- Đoạn 2 ( sông Sài Gòn, khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn))   46  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản    2012    01 hộp 
45 Hồ sơ lập dự án đầu tư: Chống sạt ở bán đảo Thanh Đa- Đoạn 2 ( sông Sài Gòn, khu vực khách sạn Sài Gòn DoMaiNe)   45  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản    2012    01 hộp 
44 Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. Công trình bổ sung kênh nội đồng   44  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2012    2 Hộp 
43 Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. Công trình kênh nội đồng   43  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2012    01 hộp 
42(1) Dự án: Điều tra cơ bản: Điều tra khảo sát sạt lở, bồi lắng trên hệ thống kênh rạch ở ĐBSCL   42(1)  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - PGS.TS. Lê Mạnh Hùng    2008-2011    01 hộp 
42 Dự án: Công trình kè sông Cần Thơ - Tp. Cần Thơ đoạn từ Cầu Cái Răng đến cầu Quang Trung   42  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - PGS.TS. Lê Mạnh Hùng     2006    01 hộp 
41 Dự án: Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 ( sông Sài Gòn - khu vực Khách Sạn Sài Gòn DOMAINE)   41  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản    2008    01 hộp 
40 Dự án: Đo đạc giám sát diễn biến sạt lở, bồi lấp lòng dẫn sông Cửu Long ( Từ Sa Đéc đến biên giới Cam Phu Chia)từ năm 2005 đến năm 2009   40  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths. Lê Thanh Chương    2005-2009    01 hộp 
39 Hệ thống hóa tài liệu cơ bản, điều tra bổ sung: Q,H, chất lượng nước, Sạt lở bờ sông, cửa sông, khả năng thoát lũ phục vụ công tác quy hoạch, quản lý lưu vực sông, phòng chống thiên tai, sạt lở bồi lấp ĐB SCL + Đông Nam Bộ   39  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths. Lê Thanh Chương    2005    01 hộp 
38 Dự án: Kè sông Vàm Cỏ tây - Tân An - Long An   38  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản    2009    01 hộp 
37 Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở Kè bờ sông Cổ Chiên, Thị xã Vĩnh Long   37  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai- PGS.TS. Lê Mạnh Hùng     2007    01 hộp 
36 Dự án : Kè bờ sông Cổ Chiên- Thị xã Vĩnh Long   36  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai- PGS.TS. Lê Mạnh Hùng     2009    01 hộp 
35 Củng cố, nâng cấp đê biển hiện có và rà soát quy hoạch để hoàn thiện hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang   35  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai- PGS.TS. Lê Mạnh Hùng     2006    01 hộp 
34 báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật bờ sông Sa Đéc - khu vực chợ Sa Đéc - thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp   34  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -PGS. Lê Ngọc Bích     1995    01 hộp 
33 Điều tra cơ bản: Điều tra khảo sát biến đổi hình thái dải ven biển vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ   33  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - TS. Phan Anh Tuấn     2006    01 hộp 
32 Điều tra cơ bản: Biến đổi lòng dẫn các sông miền Nam, hậu quả của quá trình vận chuyển bùn cát  32  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2004-2009    01 hộp 
31 Nghiên cứu chế độ dòng chảy và diễn biến lòng dẫn đoạn kênh đào nối giữa hai sông, kênh, rạch vùng ĐB SCL   31  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths. Lê Thanh Chương    2009    01 hộp 
30 Dự án: Nâng cấp đê biển Gò Công- Gói thầu: Tư vấn, khảo sát và lập dự án đầu tư ( phần bổ sung) - Hồ sơ: Khảo sát địa hình, thiết kế giai đoạn lập dự án đầu tư ( phần bổ sung) hạng mục: các tuyến đê Gò Công: Tuyến đê Bắc Gò Công và Nam Gò Công   30  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2011    01 hộp 
29 Dự án: Nâng cấp đê biển Gò Công- Gói thầu: Tư vấn, khảo sát phạm vi giải phóng mặt bằng trên tuyến đê biển Gò Công ( đoạn từ cống Rạch Xẻo đến cống Tân Thành)   29  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2010    01 hộp 
28 Nghiên cứu quy luật diễn biến đoạn sông phân lạch trên hệ thống sông Cửu Long   28  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2007-2008    01 hộp 
27 Dự án nâng cấp đê biển Gò Công - Hạng mục:Đắp đất đê biển, xây dựng và sửa chữa cống dưới đê ( đoạn từ tỉnh lộ 871 đến ngã ba Tân Thành)   27  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng    2009    01 hộp 
27 Công trình xây dựng bờ kè khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, giai đoạn - lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án: Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, xã Chánh Mỹ, TX thủ dầu một, tỉnh Bình Dương   rung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong     2009    01 hộp 
26 Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công tỉnh Tiền Giang   26  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - PGS.TS. Lê Mạnh Hùng; TS. Nguyễn Duy Khang     2012    01 hộp 
25 Lập dự án đầu tư : Công trình xây dựng bờ kè Rạch Trầu - Xã Chánh Mỹ - Thị xã Thủ Dầu Một   25  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong     2009    01 hộp 
24 Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công trình xây dựng kè bờ sông Sài Gòn bảo vệ kho xăng dầu Thanh Lễ - Thị xã Thủ Dầu Một   24  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Quốc Phong     2010    01 hộp 
23 Điều tra đánh giá các công trình bảo vệ bờ trên hệ thống sông Cửu Long và sông Sài Gòn- Đồng Nai   23  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản    2009    01 hộp 
22 Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển - kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Chương trình KH & CN trọng điểm cấp nhà nước KC.08/06-10   22  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản  2010   

Download01 hộp

 
21 Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác   21  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng  2009    01 quyển 
20 Nghiên cứu quy luật diễn biến đoạn sông phân lạch trên hệ thống sông Cửu Long   20  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng  2007    02 quyển ( BCTK) 
19 Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn và tỷ lệ phân lưu thích hợp qua sông Vàm Nao, nhằm hạn chế những diễn biễn bất lợi về lũ lụt và xói bồi lòng dẫn hạ du sông Tiền, sông Hậu.   19  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản  2008    01 hộp 
19/LTPCTT Nghiên cứu quy luật diễn biến đoạn sông phân lạch trên hệ thống sông Cửu Long     Trung tâm CTS & PCTT- Ths. Trần Bá Hoằng    2007    02 quyển 
18 Nghiên cứu sạt lở, bồi lắng lòng sông, cửa sông tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ đó đề xuất giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại   18  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2008    01 quyển 
17 Điều tra cơ bản báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án điều tra hiện trạng đê biển Nam Bộ   17  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng  2007    02 quyển 
16 Chống xói lở bờ khu vực cầu rạch tôm,xã nhơn đức,Nhà bè,Tp HCM.     Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản  2007    04 quyển 
15 Điều tra cơ bản quá trình vận chuyển bùn cát trên các sông:sông Đồng Nai-Sài Gòn,Cửu Long   15  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng  2006;2007    03 quyển 
14 Điều tra cơ bản biến động hình thái dải ven biển vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ   14  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Phan Anh Tuấn  2006    03 quyển 
13 Hệ thống hoá tài liệu cơ bản,điều tr bổ sung:H,Q,chất lượng nước,sạt lở bờ sông,cửa sông,khả năng thoát lũ phục vụ công tác quy hoạch,quản lý quy hoạch lưu vực sông,phòng tránh thiên tai:Sạt lở,bồi lấp ĐBSCL + Đông Nam Bộ   13  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Thanh Chương  2006    03 quyển 
12 Báo cáo kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2006: điều tra hiện trạng đê biển Nam Bộ   12  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai -Ths.Trần Bá Hoằng  2005    02 quyển 
11 Điều tra khảo sát biến đổi hình thái dải ven biển vùng nam trung bộ và nam bộ   11  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Phan Anh Tuấn  2005    06 quyển 
10 Hệ thống hoá tài liệu cơ bản,điều tra bổ sung sạt lở,bờ sông, cửa sông,khả năng thoát lũ của các lưu vực sông phục vụ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch lưu vực sông khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Bộ.    10  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Thanh Chương   1  2005    07 quyển 
9 Biên độ lòng dẫn các sông miền Nam,hậu quả của quá trình vận chuyển bùn cát.   Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Thanh Chương  2005    03 quyển 
8 Đo đạc,giám sát diễn biến sạt lở bồi lấp lòng dẫn,sông Cửu Long(Từ Sađéc đến biên giới Việt nam-Campuchia   Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2005    03 quyển 
7 Qui hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương (đoạn từ hạ lưu hồ tả trạch đến cuối hạ lưu sông hương)   Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2005    02 quyển 
6 BCTK KHOA HỌC KỸ THUẬT DA: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công đập cao su bằng vật liệu trong nước  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2004    01 quyển 
5 BCTK KHOA HỌC KỸ THUẬT Đề tài: nghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở ĐBSCL ( KC 08.15)  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2004    01 quyển 
4 BCTK KHOA HỌC KỸ THUẬT DA: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công đập cao su bằng vật liệu trong nước   4  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2004    01 quyển 
3 Dự báo sạt lở bán đảo Bình Qưới - Thanh Đa năm 2003 và định hướng các giải pháp tạm thời    Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Đinh Công Sản  2003    01 quyển 
2 DA KHCN cấp nhà nước: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  2001    02 quyển 
1 Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài tự thiết kế chế tạo thi công đập cao su ở Việt Nam     Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  1999    01 quyển 
1 Tổng kết DA Ứng dụng công nghệ đập Cao su vào xây dựng CTTL ở các tỉnh phía Nam  Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai - Lê Mạnh Hùng  1998    01 quyển 

Liên kết web