Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm nghiên cứu Chỉnh Trị Sông và Phòng Chống Thiên Tai > Dự án
74 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
71 Thực hiện Nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông Cổ Chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bóng), tỉnh Vĩnh Long  71      2024   

Lưu hồ sơ dạng file

 
70 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đoạn từ điểm đầu của dự án Kè chống sạt lở Cồn Ngang đến Kênh Khe Luông Sâu)  70      2024   

Lưu hồ sơ dạng file

 
69 Khảo sát,t hiết kế BVTC- Dự toán Kè ( đoạn 789 m), thuộc dự án ĐTXD Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (điều chỉnh)  69      2024   

Lưu hồ sơ dạng file

 
68 Riverbank Stability Analysis report - Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.   68      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
67 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong, huyện Cai Lậy  67      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
66 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.  66      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
65 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo  65      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
64 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo NCKT, Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo  64      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
63 Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong, huyện Cai Lậy  63      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
62 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán - Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 3) xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.  62      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
61 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 3) xã Tân Phong, huyện Cai Lậy  61      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
60 Tổ chức điều tra, khảo sát thu thập số liệu để hỗ trợ thực hiện triển khai dự án (phục vụ mô hình hóa, đánh giá diễn biến sạt lở); thuộc dự án: Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và PCTT thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ĐBSCL.  60      2021   

Lưu hồ sơ dạng file

 
59 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam (lưu 3 file)  59      2023   

Lưu hồ sơ dạng file

 
58 Tư vấn về xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn nhằm duy trì sự ổn định hình thái sông ở vùng ĐBSCL - Chuyển dịch cát, giảm thiểu các tác động của BĐKH lên vùng ĐBSCL thông qua sự tham gia của khối công tư trong ngành công nghiệp cát. (Báo cáo hợp phần 2.1)  58      2023   

Download

 
57 Tư vấn về xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn nhằm duy trì sự ổn định hình thái sông ở vùng ĐBSCL - Chuyển dịch cát, giảm thiểu các tác động của BĐKH lên vùng ĐBSCL thông qua sự tham gia của khối công tư trong ngành công nghiệp cát. (Báo cáo tương tác cộng đồng và đối tác)  57      2023   

Download

 
56 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam  56      2022   

Download

 
55 Develop a plan and training material for the preservation of the geomorphological stability of the Vietnamese Mekong delta - Dịch vụ tư vấn Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo cho bảo tồn sự ổn định địa mạo ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam  55      2022   

Download

 
54 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây), xã Khánh Tiến, huyện U Minh (điều chỉnh)  54      2022     
53 Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục Mương thoát nước, vỉa hè và nạo vét thông luồng cửa biển Hương Mai dự án Đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây), xã Khánh Tiến, huyện U Minh (điều chỉnh)  53      2022     
52 Kè chống sạt lở Cồn Ngang - Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Đoạn K0+00 – K3+775).  52      2022     
51 NC ảnh hưởng của địa hình, địa chất, chế độ thủy văn đến khả năng sạt lở bờ sông, kênh, rạch của đề tài " Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu"   51      2022     
50 Nâng cấp đê biển Gò Công (giai đoạn 2) - Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  50      2022     
49 Xử lý sạt lở Khu vực xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè - Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán  49      2021     
48 Xử lý sạt lở trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng - thuộc gói thầu: Tư vấn lập thiết kế BVTC - Tổng dự toán xây dựng  48      2021     
47 Xử lý sạt lở trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng - thuộc gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  47      2021     
46 Xử lý sạt lở khu vực xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè; thuộc gói thầu: chi phí khoan khảo sát địa chất  46      2021     
45 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công các Kè thuộc tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang- Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL (TDA1)  45      2022     
44 Dự án: Bờ kè sông Ba Rài. Thuộc Gói thầu: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán   44      2022     
43 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Thuộc Gói thầu CPMU-HP2-TDA1-01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL.  43      2022     
42 Tư vấn khảo sát, lập mô hình toán và lập báo cáo nghiên cứu khả thi- Thuộc công trình: Kè chống sạt lở Cồn Ngang.  42      2022     
41 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thuộc công trình: Xử lý sạt lở khu vực xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.  41      2021     
41 Chi phí khảo sát địa hình; thuộc công trình: Xử lý sạt lở khu vực xã Đồng Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.  41      2021     
41 Tư vấn thiết kế BVTC và Dự toán (đoạn K3+775-K6+000) thuộc công trình: Kè chống sạt lở Cồn Ngang  41      2021     
41 Lập báo cáo kinht tế - kỹ thuật; Thuộc công trình: Khắc phục sạt lở tuyến đường tiểu vùng X-Nam Cà Mau đi qia sông Máng Rổ  41      2021     
40 Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây đoạn Bắc, Nam Vàm Khánh Hội   40      2021     
39 Tư vấn, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.   39      2019     
38 Khẩn cấp khắc phục sạt lở đê biển Tây đoạn từ Ba Tĩnh đến T25 thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Giai đoạn báo cáo kinh tế kỹ thuật   38      2020     
37 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL); Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL;Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC các kè thuộc tỉnh an Giang; địa điểm xây dựng: xã vân Khánh Đông, Đông Hưng A và Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang.   37      2020     
36 Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hộ đê khẩn cấp đoạn giữa cống Đá Bạc - Kênh mới, chiều dài 850m   36      2020     
35 Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hộ đê khẩn cấp đoạn bờ Bắc, bờ Nam tiểu Dừa, chiều dài 550m   35      2020     
34 Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Hộ đê khẩn cấp đoạn tiếp giáp Bắc, Nam cống kênh mới dài 765m   34      2020     
33 Xói lở bờ biển Gò Công Đông (Xói lở bờ biển Gò Công Đông và xói lở bờ biển phía Nam khu du lịch Gò Công Đông) - (Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)   33      2020     
32 Xói lở bờ biển Gò Công Đông (Xói lở bờ biển Gò Công Đông và xói lở bờ biển phía Nam khu du lịch Gò Công Đông) - (Tư vấn khảo sát , nghiên cứu mô hình toán và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng)   32      2020     
31 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 2), xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. - (Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)   31      2020     
30 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong (đoạn 2), xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. - (Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng)   30      2020     
29 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy (Đoạn từ K0+200 ÷ K0+450). - (Tư vấn thết kế, bản vè thi công dự toán)   29      2020     
28 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy (Đoạn từ K0+200 ÷ K0+450). - (Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng)   28      2020     
27 Khảo sát địa hình, xác định nguyên nhen sạt lở bờ sông Tiền, đề xuất giải pháp xử lý, (khu vực Cồn Giồng, xã Tân Hội, Tp Vĩnh Long)   27  Lê Thanh Chương         
26 "Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (Đoạn L= 300m);Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng "   26  Lê Thanh Chương    2020     
25 Chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Giai đoạn 1)- Hạng mục: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.   25  Trần Bá Hoằng    2015     
24 "Xử lý sạt lở bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình đoạn từ K1+565 đến K1+765; Hạng mục: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật "   24  Trần Bá Hoằng    2020     
23 "Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (Đoạn L= 300m); Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng "   23  Lê Thanh Chương    2020     
22 Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế xây dựng giai đoạn thiết kế BVTC hệ thống kênh cấp I trở xuống có Ftưới > 150 ha (địa bàn tỉnh Đắc Lắc) Dự án: Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mor giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai – Đắc Lắc.   22  Lê Thanh Chương     2020     
21 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Xây lắp khẩn cấp SL bờ tây rạch Phú An trên đất Ông Nguyễn Văn Mạnh   21  Đinh Quốc Phong    2018     
20 Tư vấn, lập TKBVTC, lập dự toán Hạng mục: ĐTXD bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây).   20  Lê Thanh Chương    2019     
19 "Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho 941/HĐ/2018ngày 10/8/2018 (Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 37/HĐ/2018ngày 8/8/2018 (Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất) "   19  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
18 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho. (Hợp đồng 38/HĐ/2018 ngày 8 tháng 8 năm 2018).   18  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
17 Bờ kè phía Tây sông Ba Rài (đoạn K1+115 ÷ K1+565).Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. HĐ số 01/HĐ-TVLDA/2019 ngày 13 tháng 2 năm 2019   17  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
16 "Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán - Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (HĐ số : 71/HĐ/2018 ngày 28 tháng 12 năm 2018) "   16  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
15 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán - Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho (HĐ số : 71/HĐ/2018 ngày 28 tháng 12 năm 2018)   15  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
14 "Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, hạng mục Bờ kè phía Tây sông Ba Rài (đoạn K1+115 ÷ K1+565). ( HĐ số 14/HĐ/2019 ngày 24 tháng 7 năm 2019 ) "   14  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
13 DADTXD Bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (Đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây) - hạng mục lập báo cáo NCKT (HĐ số 22/2019 ngày 25/5/2019)   13  Lê Thanh Chương     2019     
12 Xử lý sạt lở bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình) - Hạng mục Lập Thiết kế BVTC- DT; ( HĐ Số 70//HĐ/2018. ngày 28 tháng 12 năm 2018)   12  Trần Bá Hoằng     2018     
11 Tư vấn, khảo sát lập mô hình nghiên cứu đánh giá sa bồi và TKBVTC dự toán hạng mục "Nạo vét luồng, khu nước neo đậu và hệ thống báo hiệu" thuộc dự án "Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng"   11  Đinh Công Sản     2016     
10 Gói thầu số 1, Dự án hỗ trợ kỹ thuật " Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai" hợp phần WPO, Rà soát và đánh giá các nghiên cứu thực hiện, nghiên cứu cung cấp thông tin cho dự án: Dữ liệu còn thiếu; đề xuất các hợp phần và soạn thảo điều khoản tham chiếu cho mỗi hợp phần   10  GS.TS.Tăng Đức Thắng    2014     
09 Tuyến đê bao từ phà Măng Thít-QL53 (bờ bắc), kè thị trấn Cái Nhum, cống rạch Tân Qui, cống rạch Ngọc Sơn Quang, cống rạch Đinh, cống rạch Ruột Ngựa, cống rạch Đôi, cống rạch Ông Nam, cống rạch ông Cớ, cống ngầm các loại " thuộc dự án "Đê bao sông Măng Thit, tỉnh Vĩnh Long (GĐ2)"   09  PGS.TS.Trần Bá Hoằng     2018     
08 Dự án: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình cải tạo, mở rộng bãi biển khu du lịch Mũi Nai   08  Đinh Quốc Phong     2018     
07 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho đề tài: " Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển ĐBSCL"   07  PGS.TS. Đinh Công Sản     2018     
06 Xử lý sạt lở khu vực Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang ( HĐ số 73 và số 42 năm 2018)   06  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
05 Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu, để chỉnh trị dòng chảy thích ứng với biến đổi khí hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Hợp đồng số 600/HĐ/2018 ngày 11/6/2018).   05  ThS. Đinh Quốc Phong     2018     
04 Dự án: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kè chắn sóng bảo vệ mái đê biển Gò Công đoạn K9+710 -:- K9+760; K10+290 -:- K10+340 và K10+550 -:- K10+600 dự án Nâng cấp đê biển Gò Công   04  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
03 Dự án: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kè chắn sóng bảo vệ mái đê biển Gò Công đoạn K10+400 -:- K10+550 dự án Nâng cấp đê biển Gò Công   03  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
02 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kè chắn sóng bảo vệ mái đê biển Gò Công đoạn K4+600 ÷ K6+987; K8+300 ÷ K8+400; K8+950 ÷ K9+000; K9+050÷ K9+550; K9+710÷ K9+990; K10+290÷ K10+600; K14+395 ÷ K15+935 dự án Nâng cấp đê biển Gò Công   02  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2018     
01 Nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng tàu đến Bình Châu   01  TS. Nguyễn Duy Khang    2018     

Liên kết web