Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Khoa học, Công nghệ môi trường và Sinh thái > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
25 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
32 Nghiên cứu đề xuất các mô hình thu gom khai thác bền vững nguồn nước mạch lộ phục vụ cấp nước sạch cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên - ĐTĐT.CN-64/15  32  ThS. Phạm Thế Vinh    2019   

01 hộp hồ sơ

 
31 Nghiên cứu, đánh giá tác động của dự án đê biển Rạch Giá - Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực - mã số ĐTĐL.2011-G/42   31  TS. Trịnh Thị Long    2015    01 Hộp hồ sơ 
30 Đo đạc và giám sát chất lượng nước trên các sông Bé, Sài Gòn, Đồng Nai và sông Vàm Cỏ Đông - Dự án Công trình thuỷ lợi Phước Hoà   30  PGS.TS. Lương Văn Thanh    2009    01 bộ 
29 Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh   29  ThS. Nguyễn Văn Khánh Triết     2014    01 Hộp hồ sơ 
28 Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở đồng bằng song Cửu Long.   28  TS. Trịnh Thị Long    2013    01 Hộp hồ sơ 
27 Dự án: Công trình thủy lợi Phước Hòa: Đo đạc và giám sát chất lượng nước trến các sông Bé, Sài Gòn, Đồng Nai và sông Vàm Cỏ Đông - Báo cáo kết quả năm 2009   27  PGS.TS. Lương Văn Thanh     2009    01 BCTH 
26 Cải tạo môi trường Rạch Mẽo phường Vĩnh Lạc - thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang   26  Lương Văn Khanh     2009    01 BCTH 
25 Xây dựng dự án cải tạo môi trường kênh điều hành, thành phố rạch Giá, tỉnh Kiên Giang   25  Phạm Văn Tùng     2009    01 BCTH 
24 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội tới môi trường sông Thị Vải và vùng phụ cận - Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường - Đề tài Độc lập cấp nhà nước - MS ĐTĐL.2007T/47   24  TS. Trịnh Thị Long     2009    02 Hộp hồ sơ 
23 Đánh giá ảnh hưởng của các phương thức trồng phục hồi rừng tràm sau cháy rừng ở U Minh Hạ tới môi trường   23  Ths. Lê Thị Siêng     2009    BCTT + BCTK 
22 Ứng dụng các biện pháp công trình và phi công trình để cải tạo các vùng đất bị bỏ hóa ở Duyên hải nam trung Bộ do đào ao nuôi trồng thủy sản không đúng kỹ thuật thành vùng canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững   22  PGS.TS. Lương Văn Thanh     2010    BCTT + BCTK 
21 Báo cáo đề tài: Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động môi trường khi xây dựng hệ thống đập tràn vườn Quốc Gia Phú Quốc   21  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2008    01 quyển 
19 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu xu thế phú dưỡng hóa đối với các hồ chứa nước nông phục vụ cho việc cấp nước và du lịch ở Tây Nguyên    19  Trung tâm Hóa Môi Trường - Trịnh Thị Long  2008    02 quyển 
17 Điều tra cơ bản năm 2007:Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Quản lộ Phụng Hiệp- U Minh Thượng   17  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lê Thị Siêng  2007    01 quyển 
16 Báo cáo kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2007:Đo đạc giám sát chất lượng nước trong hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng   16  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2007    01 quyển 
15 Báo cáo tổng kết đề tài : Nghiên cứu hiện trạng môi trường đầm Đông Hồ,Hà Tiên- Kiên Giang   15  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2007    01 quyển 
14 Dự án điều tra cơ bản: đo đạc giám sát chất lượng nước thường xuyên trong hệ thống thuỷ lợi Quản lộ Phụng hiệp - U minh thượng   14  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lê Thị Siêng  2006    01 quyển 
13 Dự án điều tra cơ bản: đo đạc khảo sát diễn biến chất lượng nước trong hệ thống thuỷ lợi hồ Dầu tiếng   13  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2006    01 quyển 
11 Dự án điều tra cơ bản:Điều tra thực trạng các cống vùng triều đồng bằng SCL,ô nhiễm môi trường nước-chế độ thuỷ lực.đề xuất các giải pháp khắc phục   11  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2005    01 quyển 
8 Đề tài: nghiên cứu diễn biến môi trường nước do hoạt động nuôi tôm ở tỉnh Bạc liêu-Cà mau ảnh hưởng tới môi trường và đề xuất các biện pháp khắc phục    8  Trung tâm Hóa Môi Trường- Lê Thị Siêng  2004    01 quyển 
7 Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu đánh giá diễn biến môi trường nước vùng nam quản lộ phụng hiệp   Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2003    01 quyển 
6 Báo cáo DA ĐTCB: Điều tra cơ bản các cống Vùng triều ĐBSCL ( ô nhiễm môi trường nước)  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2003    01 quyển 
5 Báo cáo diễn biến môi trường do tác động của hệ thông công trình thủy lợi và con người vùng bán đảo Cà Mau - Kiên Giang  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  1999-2002    01 quyển 
4 Báo cáo diễn biến môi trường do tác động của hệ thông công trình thủy lợi và con người vùng bán đảo Cà Mau - Kiên Giang  Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2002    01 quyển 
3 DA ĐTCB Chất lượng nước, môi trường nước và những tác động tiêu cực tới sản xuất,dân sinh,kinh tế vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ ( BC chính+BC tóm tắt)   Trung tâm Hóa Môi Trường - Lương văn Thanh  2000    02 quyển 

Liên kết web