Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát Triển Công Nghệ Thủy lợi > Dự án
14 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
14 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư kè phòng, chống sạt lở bờ biển Đông tại những khu vực đặc biệt xung yếu (Khu vực cửa biển tại Ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Đoạn L3)  14      2024   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
13 Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL)  13      2022   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
12 Gói thầu số 02: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Dầm Dơi, tỉnh Cà Mau (đoạn từ ngã ba kênh Nông Trường đến Kênh Thuỷ Lợi giáp sông Gành Hào)  12      2021   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
11 Gói thầu 04: Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán công trình lấp hố xói Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (đoạn từ ngã ba kênh Nông Trường đến Kênh Thuỷ Lợi giáp sông Gành Hào).  11      2021   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
10 Gói thầu 03: Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán công trình Kè xử lý xói lở Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (đoạn từ ngã ba kênh Nông Trường đến Kênh Thuỷ Lợi giáp sông Gành Hào).  10      2021   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
09 Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc Dự án Chống sạt lở bờ biển và bảo vệ tuyến đê, kè biển từ Tiểu Dừa đến khu vực Kim Quy, huyện An Minh.  09      2022   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
08 CT3-TV18, Tư vấn khảo sát, thiết kế cải tạo kênh rạch trong khu đô thị lõi và xây dựng Hồ Điều Hoà.  08      2018   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
07 Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Chống sạt lở bờ biển và bảo vệ tuyến đê, kè biển từ Tiểu Dừa đến khu Kim Quy, huyện An Minh  07      2022   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
06 Lập quy trình vận hành hệ thống thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTTL Tiểu vùng II, III, V Cà Mau   06      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
05 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi Tôm biển ứng dụng công nghệ cao huyện Bình Đại – Gói thầu: Thấm tra báo cáo nghiên cứu khả thi   05      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
04 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán nâng cấp bờ bao tuyến Vàm Ông Định – UBND xã Tam Giang Tây – thuộc tiểu dự án: Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi Tôm – Rừng ven biển tỉnh Cà Mau, dự án ICRSL  04      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
03 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, thuộc dự án Đầu tư xây dựng xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang   03      2020     
02 Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây (điều chỉnh)   02  Tô Văn Thanh    2017     
01 Dự án ĐTXD công trình cống rạch Tà Niên, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  01  ThS. Doãn Văn Huế    2016     

Liên kết web