Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Tin hoạt động đào tạo
Lễ trao bằng Tiến sỹ năm 2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
3/17/2016
Ngày 17/3/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2016

Ngày 17/3/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2016 cho 2 Nghiên cứu sinh Đặng Thanh Lâm và Tô Quang Toản.

Nghiên cứu sinh Đặng Thanh Lâm được công nhận học vị Tiến sĩ theo Quyết định số 41/QĐ-VKHTLVN ngày 18/01/2016 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Trước đó, NCS. Đặng Thanh Lâm đã bảo vệ thành công luận án Tiến kỹ kỹ thuật ngày 08/8/2015 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam với đề tài Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều. Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số 62 - 58 - 02 - 12. Luận án do GS.TS. Nguyễn Tất Đắc hướng dẫn khoa học. TS. Đặng Thanh Lâm hiện nay đang là Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.

Nghiên cứu sinh Tô Quang Toản được công nhận học vị Tiến sĩ theo Quyết định số 48/QĐ-VKHTLVN ngày 19/01/2016 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Trước đó, NCS Tô Quang Toản đã bảo vệ thành công luận án Tiến kỹ kỹ thuật ngày 24/01/2015 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam với đề tài Nghiên cứu các khả năng phát triển thượng lưu tác động đến chế độ dòng chảy và xâm nhập mặn mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long. Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, mã số 62 - 58 - 02 - 12. Luận án do GS.TS.Tăng Đức Thắng hướng dẫn khoa học. TS. Tô Quang Toản hiện nay đang là Phó trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

Dự buổi Lễ về phía lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện, GS.TS. Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện, lãnh đạo Ban Tổ chức, Hành chính.

Về phía cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, có TS. Trần Bá Hoằng, Viện trưởng; các thành viên trong BGĐ Viện, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Viện và một số cơ quan đối tác của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.

Dự buổi Lễ còn có các giảng viên sau đại học đang giảng dạy tại Viện: GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, GS.TSKH Nguyễn Văn Thơ, GS.TS. Lê Sâm, GS.TS. Trần Thị Thanh, PGS.TS Lương Văn Thanh, PGS.TS. Đinh Công Sản, PGS.TS. Nguyễn Thế Biên…và một số giảng viên khác của Viện.

Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam và gia đình hai tân TS đã tham dự buổi Lễ.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, thay mặt cơ sở đào tạo đã phát biểu chúc mừng, trao Quyết định và bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho 2 tân TS. Đặng Thanh Lâm và Tô Quang Toản và đề nghị 2 tân TS tiếp tục phát huy tốt năng lực nghiên cứu khoa học, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển KHCN lĩnh vực thủy lợi.

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc và GS.TS. Tăng Đức Thắng đã phát biểu chúc mừng, đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn hai đề tài nghiên cứu của 2 NCS.

Buổi lễ trao quyết định công nhận học vị Tiến sĩ năm 2016 của Viện đã được tổ chức với các nghi thức trang trọng, nghiêm túc, ý nghĩa./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2016:

Anh_TS_Toan_2016002.jpg Anh01_TS_Toan_2016001.jpg
Anh_TS_Toan_2016003.jpg Anh_TS_Toan_2016004.jpg
Anh_TS_Toan_2016005.jpg Anh_TS_Toan_2016006.jpg
Anh01_TS_Toan_2016003.jpg Anh01_TS_Toan_2016002.jpg
Anh01_TS_Toan_2016006.jpg Anh01_TS_Toan_2016004.jpg
Anh01_TS_Toan_2016005.jpg Anh_TS_Toan_2016001.jpg

Tin và ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động đào tạo khác
Ngày 14/9/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Phương Thảo với tên đề tài: "Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát cho khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị”.
Ngày 24/8/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Công Oanh với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi CRS vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam".
Ngày 29/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung với đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu Tp. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”.
Tham dự buổi làm việc, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách lĩnh vực Đào tạo và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo và cán bộ các Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên nước, Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường và Sinh thái, Phòng Kế hoạch.
Ngày 13/02/2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2018 cho NCS. Phạm Văn Tùng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 664/QĐ-VKHTLVN ngày 11/9/2018 và NCS. Nguyễn Đình Vượng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 906/QĐ-VKHTLVN ngày 11/11/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Ngày 26/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng với đề tài “Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước”.
Ngày 21/3/2018 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2018 cho NCS. Bạch Vũ Hoàng Lan, theo Quyết định công nhận học vị Tiến sĩ số 951/QĐ-VKHTLVN ngày 05/12/2018 và NCS Lê Văn Tuấn, theo Quyết định công nhận học vị Tiến sĩ số 952/QĐ-VKHTLVN ngày 05/12/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Ngày 21/3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Tùng với đề tài “Nghiên cơ đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh vườn quốc gia U Minh Thượng”.  Luận án thuộc chuyên ngành Môi trường đất và nước, mã số 62 - 44 - 03 - 03.
Ngày 22/7/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Bạch Vũ Hoàng Lan với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thẳng đứng”.  Luận án thuộc chuyên ngành Địa Kỹ thuật xây dựng, mã số 62 - 58 - 02 - 11. Luận án do 2 giảng viên hướng dẫn chính là PGS.TS. Tô Văn Lận và GS. Nguyễn Công Mẫn.
Ngày 22/4/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Lê Văn Tuấn với đề tài “Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều”
Ngày 28/4/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Vượng với đề tài “Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển”.
Ngày 17/3/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2016
1--1/-1 tin
Liên kết web