Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Tin hoạt động NCKH
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh Vĩnh Long
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm

Anh_De%20tai_VinhLong001.jpg

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở tổ chức nghiệm thu vào ngày 20/5/2016 (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số 50/QĐ-VKHTLMN ngày 16/5/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam).

Mục tiêu đề tài:

- Xác lập được cơ sở khoa học và đề xuất được các giải pháp nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Thiết kế mô hình thủy lợi mẫu phù hợp cơ cấu sản xuất nông nghiệp (chuyên cây ăn trái, chuyên lúa, lúa-màu, lúa – thủy sản);

- Xây dựng thí điểm một mô hình hệ thống thủy lợi mẫu cho 1 xã điểm về phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (lồng ghép với Chương trình xây dựng nông thôn mói của tỉnh, đề tài đã chọn xây dựng mô hình chuyên lúa cho xã điểm nông thôn mới Mỹ Lộc, huyện Tam Bình);

- Đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên, Hội Khoa học Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Ủy viên phản biện là PGS.TS. Hoàng Văn Huân, Viện Kỹ thuật Biển và ThS. Nguyễn Văn Lân, Hội Khoa học Thủy lợi TP.Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng khác thuộc Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

Tham dự buổi nghiệm thu có TS.Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; GS.TS. Tăng Đức Thắng, chủ nhiệm đề tài và các thành viên Ban chủ nhiệm; lãnh đạo Trung tâm Thủy công Thủy lực; Trung tâm nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước, Phòng nghiên cứu Vật liệu xây dựng, Phòng nghiên cứu Nền móng và Địa Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch Tài chính...và các cán bộ khoa học thuộc Viện.

Hội đồng nghiệm thu đã làm việc theo quy chế đánh giá nghiệm thu đề tài ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Kết quả đánh giá của Hội đồng: Đạt.

Các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để đề tài hoàn thiện sản phẩm trước khi trình Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Anh_De%20tai_VinhLong002.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong003.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong004.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong005.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong006.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong1001.JPG

Tin và ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động NCKH khác
Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2012-T/25 mang tên Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước số 99/QĐ-BKHCN ngày 17/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số ĐTĐL.2012-T/25 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện kể từ cuối tháng 12/2012 đến 31/12/2016. Đến thời điểm hiện nay.
Ngày 01/10/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”, do TS. Nguyễn Phú Quỳnh –Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm Chủ nhiệm đề tài.
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm
Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:
 Ngày 05/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015
Ngày 02/8/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước mang tên Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.
 Trong 2 ngày 30/5/2015 và 31/5/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc nhóm đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên giang”:
Ngày 11/3/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
Ngày 21/12/2013 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã họp phiên chính thức 02 đề tài Độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.2010-T/29 và mã số ĐTĐL.2009-G/38 do Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam thực hiện
Đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố Cần Thơ, mang tên Luận cứ khoa học phòng chống ngập tại Thành phố Cần Thơ do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Lê Sâm làm chủ nhiệm đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổ chức nghiêm thu chính thức cấp Thành phố vào ngày 10/5/2013
Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Kiên Giang, mang tên Nghiên cứu ứng dụng đập di động thay thế đập thời vụ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức nghiêm thu chính thức cấp tỉnh vào ngày 27/3/2013
37-48/55 tin
Liên kết web