Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Tiêu chuẩn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
267 Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam: TCVN 12318 - 2018 (Xuất bản lần 1); Công trình Thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép  TCVN 12318 - 2018  2018  Hà Nội 

/docs/2018/files/TCVN_12318_2018.pdf

 
266 Công trình Thủy lợi - Tràn xả lũ - Tính toán thủy lực tràn dạng phím piano  TCVN 12262:2018  2018  Hà Nội 

Chi tiết

 
4 TCXD - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công tác về nền và móng.   TCXD-79-80  7/7/80  Bộ xây dựng   
265 Tiêu chuẩn thiết kế Đập đất - Nguyễn Xuân Trường     1972  NXBKHKT   
264 Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi - Tập 5 TCVN 2011: 8635; 8636; 8637; 8638; 8639; 8640; 8641; 8642; 8643; 8644; 8645; 8646   TCVN 2011: 8635; 8636; 8637; 8638; 8639; 8640; 8641; 8642; 8643; 8644; 8645; 8646  2011  TCVN-TCQG   
263 Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi - Tập 4 TCVN 2010: 8477; 8478; 8479; 8480; 8481; 8482; 8483; 8484; 8485; 8486; 8487   TCVN 2010: 8477; 8478; 8479; 8480; 8481; 8482; 8483; 8484; 8485; 8486; 8487  2011  TCVN-TCQG   
262 Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi - Tập 3 TCVN 2010: 8412; 8413; 8414; 8415; 8416; 8417; 8418; 8419; 8420; 8421; 8422; 8423   TCVN 2010: 8412; 8413; 8414; 8415; 8416; 8417; 8418; 8419; 8420; 8421; 8422; 8423  2011  TCVN-TCQG   
261 Tiêu chuẩn thiết kế tràn phím đàn PIANO áp dụng cho công trình đập dâng Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong thuộc dự án Thủy lợi hồ chứa nước Bình Định, tỉnh Bình Định ( ban hành theo quy định số 804/QĐ - BNN- KHCN ngày 19/4/2011 của Bộ Trưởng Bộ NN & PTNT     2011     
260 Tiêu chuẩn thiết kế tràn phím đàn PIANO áp dụng cho công trình đập dâng Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong thuộc dự án Thủy lợi hồ chứa nước Bình Định, tỉnh Bình Định ( ban hành theo quy định số 804/QĐ - BNN- KHCN ngày 19/4/2011 của Bộ Trưởng Bộ NN & PTNT     2011     
259 Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi - Tập 2   TCVN 2009: 8213; 8214; 8215; 8216; 8217; 8218; 8219; 8220; 8221; 8222; 8223; 8224; 8225; 8226; 8227; 8228  2010     
258 Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi và hệ thống công trình Thuỷ lợi - Tập 1   TCVN 2009: 8297; 8298; 8299; 82300; 8301; 8302; 8303; 8304; 8305; 8306; TCVN 8367:2010  2010     
257 Đặc tính hình học của sản phẩm ( GPS)- dung sai hình học - dung sai hành dạng, hướng, vị trí và độ đảo   TCVN 5906:2007- ISO 1101:2004  2007     
256 Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng   Bao gồm: QCXDVN 01:2002; TCXDVN 264,265,266:2002; TCXD 228:1998  2002     
255 Thép và sản phẩm thép- Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp   TCVN 4399-2008 ( ISO 404:1992  2008     
254(1) Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông   14 TCN-49-86  1986     
254 Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông   14 TCN-49-86  1986     
253(1) Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh   14 TCN 40-2002  2005     
253 Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh   14 TCN 40-2002  2005     
252(1) Trạm bơm điện hạ thế, quy phạm kỹ thuật quản lý vận hành   14 TCN 86-91  1993     
252 Trạm bơm điện hạ thế, quy phạm kỹ thuật quản lý vận hành   14 TCN 86-91  1993     

1-20/344, tổng cộng 18 trang
Liên kết web