Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Tiêu chuẩn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
5 TCVN - Nền các công trình thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế.   TCVN-4253-86  12/11/85  Uỷ ban xây dựng   
3 TCN - Tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị.   20TCN-82-81  19/2/81  Bộ xây dựng   
2 TCN - Quy phạm kỹ thuật quản lý cống.   14TCN-44-85  6/8/85  Bộ thuỷ lợi   
1 TCVN - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.   TCVN-5308-91  31/12/90  Bộ xây dựng   

341-344/344, tổng cộng 18 trang
Liên kết web