Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Tiêu chuẩn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
251(1) Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê   14 TCN 1-2004  2005     
251 Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê   14 TCN 1-2004  2005     
250(1) Bản vẽ thuỷ lợi các nguyên tắc trình bày   14 TCN 21-2005  2005     
250 Bản vẽ thuỷ lợi các nguyên tắc trình bày   14 TCN 21-2005  2005     
249(1) Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi   14 TCN 187/2006  2007     
249 Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi   14 TCN 187/2006  2007     
248(1) Công trình thuỷ lợi máy bơm nước, lắp đặt, nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật   14 TCN 7-2006  2007     
248 Công trình thuỷ lợi máy bơm nước, lắp đặt, nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật   14 TCN 7-2006  2007     
247(1) Công trình thuỷ lợi quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng   14 TCN 90-1995  1996     
247 Công trình thuỷ lợi quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng   14 TCN 90-1995  1996     
246(1) Quy trình tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm   14 TCN 174-2006  2006     
246 Quy trình tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm   14 TCN 174-2006  2006     
245(1) Thiết kế, chế tạo cửa van phẳng bằng thép - yêu cầu kỹ thuật   14 TCN 6-2006  2007     
245 Thiết kế, chế tạo cửa van phẳng bằng thép - yêu cầu kỹ thuật   14 TCN 6-2006  2007     
244(1) Công trình thuỷ lợi kho nước - yêu cầu kỹ thuật trong quản lý khai thác   14 TCN 55-88  1990     
244 Công trình thuỷ lợi kho nước - yêu cầu kỹ thuật trong quản lý khai thác   14 TCN 55-88  1990     
243(1) Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi   14 TCN 110-1996  1996     
243 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi   14 TCN 110-1996  1996     
242(1) Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thuỷ văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi   14 TCN 4-2003  2003     
242 Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thuỷ văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi   14 TCN 4-2003  2003     

21-40/344, tổng cộng 18 trang
Liên kết web