Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Tiêu chuẩn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
241(1) Quy định tạm thời xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thuỷ lợi  14 TCN  2002     
241 Quy định tạm thời xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thuỷ lợi   14 TCN  2002     
240(1) Trang thiết bị quản lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu   14 TCN 131-2002  2003     
240 Trang thiết bị quản lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu   14 TCN 131-2002  2003     
239(1) Công trình thuỷ lợi - kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu. Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bê tông các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy.   14 TCN 59-2002  2005     
239 Công trình thuỷ lợi - kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu. Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bê tông các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy.   14 TCN 59-2002  2005     
238 Thành phần, nội dung, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi  14TCN 171 -2006  2007     
237 Thành phần, nội dung, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi  14TCN 171 -2006  2007     
236 Thành phần, nội dung, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi  14TCN 171 -2006  2007      
235 Tiêu chuẩn Việt Nam - 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa _ yêu cầu kỹ thuật   TCVN 7570:2006       
234 Tiêu chuẩn thiết kế các công trình thuỷ công   TCXD 57-73  1973     
233 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc   TCXD -71  1972     
232 Công trình thuỷ lợi - cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép - hướng dẫn thiết kế.   14 TCN 197-2006  2007     
231 Hướng dẫn thiết kế đê biển   14 TCN 130-2002  2002     
230 Công trình thuỷ lợi kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế   14 TCN 199-2006  2007     
229 Hệ thống công trình thuỷ lợi giám sát chất lượng nước   14 TCN 168-2006  2006     
228 Khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi - hướng dẫn phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm các mẫu đất .   14 TCN 196-2006  2007     
227 Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thuỷ nông IDPro 3.0   14 TCN 180-2006  2007     
226 Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thuỷ lợi ( Tập 1)   Từ 14 TCN 123 -2002 đến 14 TCN 129-2002  2002     
225 Hệ thống công trình thuỷ lợi nguồn nước tưới và cây trồng được tưới quy định cấp hạn hán   14 TCN 175-2006  2006     

41-60/344, tổng cộng 18 trang
Liên kết web