Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Tiêu chuẩn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
207(1) Quy trìnhkỹ thuật phụt vữa gia cố đê  14 TCN 1/2004  2005     
207 Quy trìnhkỹ thuật phụt vữa gia cố đê  14 TCN 1/2004  2005     
206(1) Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thủy lợi vùng ven biển các quy định chủ yếu về thiết kế vật liệu thi công và vận hành công trình  14 TCN 142/2004  2004     
206(1) Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thủy lợi vùng ven biển các quy định chủ yếu về thiết kế vật liệu thi công và vận hành công trình  14 TCN 142/2004  2004     
206 Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thủy lợi vùng ven biển các quy định chủ yếu về thiết kế vật liệu thi công và vận hành công trình  14 TCN 142/2004  2004     
205(1) Quy định tạm thời, xét chọn chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thủy lợi.  14 TCN  2002     
205 Quy định tạm thời, xét chọn chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thủy lợi.  14 TCN  2002     
204(1) Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thuỷ công   14 TCN 54-87  2003     
204 Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thuỷ công   14 TCN 54-87  2003     
203(1) Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan.  14 TCN 83/1991  2004     
203 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan.  14 TCN 83/1991  2004     
202(1) Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu.  14 TCN 112/2006  2006     
202 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu.  14 TCN 112/2006  2006     
201(1) Cửa van cung - Thiết kế, chế tạo,lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao yêu cầu kỹ thuật.  14 TCN 117/1999  1999     
201 Cửa van cung - Thiết kế, chế tạo,lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao yêu cầu kỹ thuật.  14 TCN 117/1999  1999     
200(1) Quy định quản lý chất lượng công trình thủy lợi  14 TCN  2002     
200 Quy định quản lý chất lượng công trình thủy lợi  14 TCN  2002     
199(1) Công trình thủy lợi,các quy định chủ yếu về thiết kế tiêu chuẩn xây dựng Việt nam  TCXDVN 285/2002  2005     
199 Công trình thủy lợi,các quy định chủ yếu về thiết kế tiêu chuẩn xây dựng Việt nam  TCXDVN 285/2002  2005     
198(1) Công trình thủy lợi,Kênh đất yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu  14 TCN 9/2003  2003     

81-100/344, tổng cộng 18 trang
Liên kết web