Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy trình

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
47 Quy trình kỹ thuật khoan tay   QTTL-B-7-77       
46 Quy trình kỹ thuật khoan tay   QTTL-B-7-77       
45 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước   QTTL.C.I.75       
44 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước   QTTL.C.I.75       
43 Quy trình khảo sát địa chất công trình thiết kế và xây dựng các công trình ngầm   QTTL-B-75       
42 Quy trình khảo sát địa chất công trình thiết kế và xây dựng các công trình ngầm   QTTL-B-75       
41 Quy Trình quản lý và vận hành Trạm bơm - Tuốc Bin   QTTL.I.1.79  1982     
40 Quy Trình quản lý và vận hành Trạm bơm - Tuốc Bin   QTTL.I.1.79  1982     
39 Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ điện thuỷ lợi   QTTL D8.82  1984     
38 Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ điện thuỷ lợi   QTTL D8.82  1984     
37 Quy trình quản lý và vận hành trạm bơm - tuốc bin .     1982     
36 Quy trình tính toán dòng chảy do mưa rào trên lưu vực nhỏ     1978     
35 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cưú khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện- phần 1   DL 5020-93  1996     
34 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện   DL 5021-91  1996     
33 Quy trình thí nghiệm bê tông đầm lăn - Tài liệu dịch   SL 48-94  2000     
32 Quy trình đóng cọc trong vùng xây chen    2002    Bộ xây dựng 
31 Quy trình thi công bê tông trong mùa nóng – khô   14TCN 48-86  1993    Bộ thuỷ lợi  
30 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện   DL 5021-91   1998     Vụ KHCN&CLSP 
29 Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập bê tông đầm lăn DL/T 5005-92   DL/T 5005-92  1998    Vụ KHCN&CLSP  
28 Quy trình thí nghiệm bê tông đầm lăn SL 48-94   SL-48-94   2000    Vụ KHCN&CLSP 

1-20/47, tổng cộng 3 trang
Liên kết web