Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy trình
47 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
47 Quy trình kỹ thuật khoan tay   QTTL-B-7-77       
46 Quy trình kỹ thuật khoan tay   QTTL-B-7-77       
45 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước   QTTL.C.I.75       
44 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước   QTTL.C.I.75       
43 Quy trình khảo sát địa chất công trình thiết kế và xây dựng các công trình ngầm   QTTL-B-75       
42 Quy trình khảo sát địa chất công trình thiết kế và xây dựng các công trình ngầm   QTTL-B-75       
41 Quy Trình quản lý và vận hành Trạm bơm - Tuốc Bin   QTTL.I.1.79  1982     
40 Quy Trình quản lý và vận hành Trạm bơm - Tuốc Bin   QTTL.I.1.79  1982     
39 Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ điện thuỷ lợi   QTTL D8.82  1984     
38 Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ điện thuỷ lợi   QTTL D8.82  1984     
37 Quy trình quản lý và vận hành trạm bơm - tuốc bin .     1982     
36 Quy trình tính toán dòng chảy do mưa rào trên lưu vực nhỏ     1978     
35 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cưú khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện- phần 1   DL 5020-93  1996     
34 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện   DL 5021-91  1996     
33 Quy trình thí nghiệm bê tông đầm lăn - Tài liệu dịch   SL 48-94  2000     
32 Quy trình đóng cọc trong vùng xây chen    2002    Bộ xây dựng 
31 Quy trình thi công bê tông trong mùa nóng – khô   14TCN 48-86  1993    Bộ thuỷ lợi  
30 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện   DL 5021-91   1998     Vụ KHCN&CLSP 
29 Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập bê tông đầm lăn DL/T 5005-92   DL/T 5005-92  1998    Vụ KHCN&CLSP  
28 Quy trình thí nghiệm bê tông đầm lăn SL 48-94   SL-48-94   2000    Vụ KHCN&CLSP 
27 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện.     2000     Vụ KHCN&CLSP 
26 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện. Phần 1.DL 5020-93   DL 5020-93  1996     
25 Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nớc Cà Giây tỉnh Bình Thuận   52/2005/QĐ-BNN  24/8/05     
24 Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận   53/2005/QĐ-BNN   24/8/05    mới 
23 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước  QTXD 76-79  25/6/79  Bộ xây dựng   
22 Quy trình thí nghiệm bêtong đầm lăn  SL-48-94  2000  Bộ NN & PTNT   
21 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện    2000  Bộ NN & PTNT   
20 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện  DL 5020-93  2000  Bộ NN & PTNT   
19 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong và bêtong cốt thép công trình thuỷ công tập 2    1988  NXBNN   
18 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong và bêtong cốt thép công trình thuỷ công tập 1  14TCN 54-87  1988  Vụ KT - Bộ TL   
17 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước  QTTL-C-1-75  30/6/75  Bộ thuỷ lợi   
16 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong và bêtong cốt thép công trình thuỷ công tập 3    7/89  Vụ KT - Bộ TL   
15 (111) Quy trình xác định tính thấm nước của các nham thạch không chứa nước bằng cách đổ nước thí nghiệm vào hố đào (Tài liệu dịch của Liên Xô do đoàn khảo sát thuỷ lợi dịch)  QTTL-B-3-74  5/5/74  Bộ thuỷ lợi   
14 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện(Tài liệu dịch Trung Quốc (Người dịch: Võ Công Quang, Người hiệu đính: Nguyễn Ngọc Bách))    1998  Bộ thuỷ lợi   
13 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện (Tài liệu dịch Trung Quốc (Người dịch: Võ Công Quang, Người hiệu đính: Nguyễn Ngọc Bách))    1998  Bộ thuỷ lợi   
12 Quy trình thí nghiệm bêtong đầm lăn (Tài liệu dịch Trung Quốc (Người dịch: Lê Văn Cung, Người hiệu đính: Võ Công Quang))  SL-48-94  3/97  Bộ thuỷ lợi   
11 Quy trình đo đường đáy hạng III, IV, V  QTTL-B-1-76  1976  Bộ thuỷ lợi   
10 Quy trình thiết kế và thi công các thiết bị tiêu nước trong đập đất (Tài liệu dịch Liên Xô)    1975  Bộ thuỷ lợi   
9 Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thuỷ lợi  QTTL-B-5-74  30/6/75  Bộ xây dựng   
8 Quy trình xác định hệ số thấm của các nham thạch chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan lỗ khoan (Tài liệu dịch)  QTTL-B-4-74  1/6/74  Bộ thuỷ lợi   
7 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong cốt thép  QTXD-62-76  29/6/76  Bộ thuỷ lợi   
6 Quy trình quy phạm kỹ thuật trong công tác XDCB Tập 2    10/5/79  Bộ xây dựng   
5 Quy trình về tìm kiếm thăm dò lấy mẫu và thí nghiệm vật liệu khoáng dùng cho xây dựng thuỷ công (Tài liệu Liên Xô do đoàn khảo sát Sông Đà dịch)  QTTL-B-1-74  15/5/74  Bộ GTVT   
4 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và xây dựng các công trình ngầm  QTTL-B-75  4/12/75  Vụ KT - Bộ TL   
3 Quy trình tưới tiêu nước cho lúa và một số cây trồng cạn  QTNN.TL-9-78  22/8/78  Bộ NN & PTNT   
2 Quy trình xác định tính thấm nước của các nham thạch bằng phương pháp ép nước thí nghiệm vào lỗ khoan (Tài liệu dịch của Liên Xô do đoàn khảo sát thuỷ lợi dịch)  QTTL-B-2-74  5/5/74  Bộ thuỷ lợi   
1(74) Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông  QTTL-B-8-77  20/12/77  Bộ thuỷ lợi   

Liên kết web