Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy trình

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
27 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện.     2000     Vụ KHCN&CLSP 
26 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện. Phần 1.DL 5020-93   DL 5020-93  1996     
25 Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nớc Cà Giây tỉnh Bình Thuận   52/2005/QĐ-BNN  24/8/05     
24 Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận   53/2005/QĐ-BNN   24/8/05    mới 
23 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước  QTXD 76-79  25/6/79  Bộ xây dựng   
22 Quy trình thí nghiệm bêtong đầm lăn  SL-48-94  2000  Bộ NN & PTNT   
21 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện    2000  Bộ NN & PTNT   
20 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện  DL 5020-93  2000  Bộ NN & PTNT   
19 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong và bêtong cốt thép công trình thuỷ công tập 2    1988  NXBNN   
18 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong và bêtong cốt thép công trình thuỷ công tập 1  14TCN 54-87  1988  Vụ KT - Bộ TL   
17 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn nước  QTTL-C-1-75  30/6/75  Bộ thuỷ lợi   
16 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong và bêtong cốt thép công trình thuỷ công tập 3    7/89  Vụ KT - Bộ TL   
15 (111) Quy trình xác định tính thấm nước của các nham thạch không chứa nước bằng cách đổ nước thí nghiệm vào hố đào (Tài liệu dịch của Liên Xô do đoàn khảo sát thuỷ lợi dịch)  QTTL-B-3-74  5/5/74  Bộ thuỷ lợi   
14 Quy trình biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi thuỷ điện(Tài liệu dịch Trung Quốc (Người dịch: Võ Công Quang, Người hiệu đính: Nguyễn Ngọc Bách))    1998  Bộ thuỷ lợi   
13 Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện (Tài liệu dịch Trung Quốc (Người dịch: Võ Công Quang, Người hiệu đính: Nguyễn Ngọc Bách))    1998  Bộ thuỷ lợi   
12 Quy trình thí nghiệm bêtong đầm lăn (Tài liệu dịch Trung Quốc (Người dịch: Lê Văn Cung, Người hiệu đính: Võ Công Quang))  SL-48-94  3/97  Bộ thuỷ lợi   
11 Quy trình đo đường đáy hạng III, IV, V  QTTL-B-1-76  1976  Bộ thuỷ lợi   
10 Quy trình thiết kế và thi công các thiết bị tiêu nước trong đập đất (Tài liệu dịch Liên Xô)    1975  Bộ thuỷ lợi   
9 Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thuỷ lợi  QTTL-B-5-74  30/6/75  Bộ xây dựng   
8 Quy trình xác định hệ số thấm của các nham thạch chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan lỗ khoan (Tài liệu dịch)  QTTL-B-4-74  1/6/74  Bộ thuỷ lợi   

21-40/47, tổng cộng 3 trang
Liên kết web