Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy trình

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
7 Quy trình thiết kế kết cấu bêtong cốt thép  QTXD-62-76  29/6/76  Bộ thuỷ lợi   
6 Quy trình quy phạm kỹ thuật trong công tác XDCB Tập 2    10/5/79  Bộ xây dựng   
5 Quy trình về tìm kiếm thăm dò lấy mẫu và thí nghiệm vật liệu khoáng dùng cho xây dựng thuỷ công (Tài liệu Liên Xô do đoàn khảo sát Sông Đà dịch)  QTTL-B-1-74  15/5/74  Bộ GTVT   
4 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và xây dựng các công trình ngầm  QTTL-B-75  4/12/75  Vụ KT - Bộ TL   
3 Quy trình tưới tiêu nước cho lúa và một số cây trồng cạn  QTNN.TL-9-78  22/8/78  Bộ NN & PTNT   
2 Quy trình xác định tính thấm nước của các nham thạch bằng phương pháp ép nước thí nghiệm vào lỗ khoan (Tài liệu dịch của Liên Xô do đoàn khảo sát thuỷ lợi dịch)  QTTL-B-2-74  5/5/74  Bộ thuỷ lợi   
1(74) Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông  QTTL-B-8-77  20/12/77  Bộ thuỷ lợi   

41-47/47, tổng cộng 3 trang
Liên kết web