Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy phạm

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
106 Quy phạm tính toán lưu lượng cực đại khi thiết kế công trình thuỷ công trên sông CH-2-57     1967     
105 Quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán thuỷ lực các công trình xả lũ và tháo nước dưới sâu ở các đầu mối thuỷ lợi.     1972     
104 Quy phạm thiết kế nền các công trình thuỷ công Q.P -20-64     1976     
103 Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ     1968     
102 Quy phạm quy định tạm thời về phân cấp công trình thuỷ lợi Q.P.160 QĐ/TL     1975     
101 Quy phạm kỹ thuật thi công kiểu đập đất đầm nén SDJ 213 - 83 - Tài liệu dịch     2000     
100 Quy phạm kỹ thuật quan trắc an toàn đập đất đá SL 60-94 - Tài liệu dịch     2000     
99 Quy phạm thiết kế đập trọng lực bê tông -Tài liệu dịch     2006     
98 Quy phạm thiết kế đập bê tông đầm lăn -Tài liệu dịch     2006     
96 Quy phạm thi công bê tông thuỷ công SDJ 207-82- Tài liệu dịch     2000     
95 Quy phạm thiết kế đập đất đầm đá kiểu đầm nén SDJ 218-84 (quyển 1)     1998     
94 Quy phạm thiết kế đập đất đầm đá kiểu đầm nén SDJ 218-84 (quyển 2)     1998     
93 Quy phạm thiết kế cống SD 133-84(quyển 1) - Tài liệu dịch     1998     
92 Quy phạm thiết kế cống SD 133-84(quyển 2) - Tài liệu dịch     1998     
91 Quy phạm kỹ thuật thi công tường chống thấm bằng bê tông công trình thuỷ lợi thuỷ điện - Tài liệu dịch     2000     
90 Quy phạm thi công bê tông đầm lăn thuỷ công SL 53- 94 - Tài liệu dịch     1998     
89 Quy phạm khảo sát thăm dò địa chất công trình thuỷ lợi thuỷ điện - Tài liệu dịch     2000     
88 Quy phạm thiết kế tổ chức thi công công trình thuỷ lợi thuỷ điện SDJ 338-89 (Tập 1) - Tài liệu dịch     2000     
87 Quy phạm thiết kế tổ chức thi công công trình thuỷ lợi thuỷ điện SDJ 338-89 (Tập 2) - Tài liệu dịch     2000     
86 Quy phạm kỹ thuật thi công khoan phụt vữa xi măng công trình thuỷ công SL 62-94 - Tài liệu dịch     2000     

21-40/127, tổng cộng 7 trang
Liên kết web