Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy phạm

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
85 Quy phạm thiết kế đập đá xây vữa SL 25-91- Tài liệu dịch     2000     
84 Quy phạm thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước GB 502888-99 -Tài liệu dịch     2000     
83 Quy phạm thiết kế tràn xả lũ - SDJ 341-89 ( Quyển 2)-Tài liệu dịch     1999     
82 Quy phạm thiết kế tràn xả lũ - SDJ 341-89 ( Quyển 1) -Tài liệu dịch     1999     
81(1) Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công   QP-TL-C-5-75  2004     
81 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công   QP-TL-C-5-75  2004     
80(1) Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn  QP-TL-C-8-76  2003     
80 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn   QP-TL-C-8-76  2003     
79(1) Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu   QP-TL-C-1-75  2003     
79 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu   QP-TL-C-1-75  2003     
78 Qp kỹ thuật tưới tiết kiệm nước  SL 207-98  2004     
77 Qp quản lý kỹ thuật công trình tưới và tiêu nước  SL/T 246-1999  2004     
76 Qp kỹ thuật công trình tiêu thoát nước đồng ruộng  SL/T4-1999  2004     
75 Qp tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi ( do sóng và tàu)  QPTL C 1-78  2004     
74 QP tính toán thủy lực đập tràn  QPTL C-8-76  2003     
73 QP thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công  QPTL C-5-75  2004      
72 QP thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình bằng đất  TCVN  2002  NXBXD   
71 QP đánh giá ảnh hưởng môi trường của quy hoạch lưu vực sông  SL 45-92  1998  Bộ NN & PTNT   
70 QP kỹ thuật quan trắc an toàn đập đất đá  SL 60-94  2000  Bộ NN & PTNT   
69 QP kỹ thuật thi công khoan phụt vữa ximăng công trình thuỷ công  SL 62-84  2000  Bộ NN & PTNT   

41-60/127, tổng cộng 7 trang
Liên kết web