Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy phạm

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
68 QP thiết kế tràn xả lũ. Quyển 1, 2  SDJ 341-89  2000  Bộ NN & PTNT   
67 QP thi công bêtong thuỷ công  SDJ 207-82  2000  Bộ NN & PTNT   
66 QP thi công bêtong đầm lăn thuỷ công  SL 53-94  1998  Bộ NN & PTNT   
65 QP khảo sát thăm dò địa chất công trình thuỷ lợi, thuỷ điện    2000  Bộ NN & PTNT   
64 QP thiết kế đập đất đá kiểu đầm nén. Quyển 1, 2  SDJ 218-84  2000  Bộ NN & PTNT   
63 QP kỹ thuật thi công tường chống thấm bằng bêtong CTTL, thuỷ điện  SDJ 82-79  2000  Bộ NN & PTNT   
62 QP kỹ thuật thi công đập đất đá kiểu đầm nén  SDJ 213-83  2000  Bộ NN & PTNT   
61 Tiêu chuẩn thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm.   128-001-84 đến 128-019-84  2000  Bộ NN & PTNT   
60 QP thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước   GB 502888  2000  Bộ NN & PTNT   
59 QP thiết kế đập đá xây vữa  SL 25-91  2000  Bộ NN & PTNT   
58 QP thiết kế tổ chức thi công CTTL, thuỷ điện Tập 2 - Thuyết minh biên soạn  SDJ 388-89  2000  Bộ NN & PTNT   
57 QP thiết kế tổ chức thi công CTTL, thuỷ điện Tập 1 - Quy phạm, phụ lục  SDJ 388-89  6/22/2005  Bộ NN & PTNT   
56 QP thiết kế cống. Quyển 1, 2. Tài liệu dịch  SD 133-84  6/22/2005  Bộ NN & PTNT   
55 QP bảo quản và sử dụng máy móc, dụng cụ do đạc  QPTL 1-71  6/10/1971  Bộ TL   
54 QP tạm thời về an toàn máy trục  QPVN 6-1973  20/10/73  UBKHKTNN   
53 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản Tập 6. Thi công và nghiệm thu các kết cấu gạch đá. Xuất bản 1971  QPXD 32-68  30/6/67  UBKTCBNN   
52 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 4. Thi công và nghiệm thu công trình bêtong và bêtong cốt thép toàn khối. Xuất bản 1971  QPXD 31-68  1/11/1965  UB KTCB NN   
51 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 3. Thi công và nghiệm thu công trình đóng cọc. Xuất bản năm 1972  QPXD 26-65  8/3/1966  UB KTCB NN   
50 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 2. Thi công và nghiệm thu công tác đất. Xuất bản 1971    29/5/65  UB KTCB NN   
49 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 2    5/12/1965  UB KHNN   

61-80/127, tổng cộng 7 trang
Liên kết web