Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy phạm

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
48 QP thi công và nghiệm thu công tác dựng lắp kết cấu bêtong và BTCT đúc sẵn  QPXD 61-76  22/5/76  BXD   
47 QP thiết kế nền các công trình thuỷ công  QPTL 20-64       
46 QP thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước (Tài liệu dịch TQ)         
45 QP xây lát gạch trong CTTL  QPTL 2-71       
44 QP thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép  QPTL C-3-75  4/12/1975  Bộ TL   
43 QP xây lát đá trong CTTL  QPTL 2-66  7/7/1966  Bộ TL   
42 QP thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá  QPTL D-3-74  3/2/1974  Bộ TL   
41 QP bảo quản nõn, mẫu đất đá trong công tác khảo sát ĐCCT thuỷ lợi  QPTL 2-70  30/11/70  Bộ TL   
40 QP kỹ thuật thi công kênh  QPTL -1-73  7/5/1973  Vụ QLKHKT Bộ TL   
39 QP tạm thời về đo phù sa lơ lửng (in lần 2)      Bộ TL   
38 QP kỹ thuật an toàn vận hành và sửa chữa tầu hút bùn tại hiện trường (14TCN-45-85)    13/7/85  Vụ QLKHKT Bộ TL   
37 QP quản lý tưới nước ở hệ thống thuỷ nông không ảnh hưởng triều  QPTL 1-1-78  2/6/1978  Bộ TL   
36 QP kỹ thuật quản lý khai thác và bảo vệ các cống đập quan trọng ở các hệ thống thủy nông  QPTL 6-86  26/11/68  Bộ TL   
35 QP quy tắc thi công và nghiệm thu các công việc tiêu nước mặt và hạ mức nước ngầm bằng nhân tạo  QPTL D-1-74  1/6/1974  Bộ TL   
34 QP thi công và nghiệm thu các công trình trên hệ thống thuỷ nông  QPTL D-2-74  10/12/1974  Bộ TL   
33 QP tính thuỷ lực cống dưới sâu  QPTL C-1-75  4/12/1975  Bộ TL   
32 QP kỹ thuật quản lý cống (14TCN 44 85)    6/8/1985  Bộ TL   
31 QP chung về thiết kế CTTL  QPVN 08-76  23/12/76  UBKHKTNN   
30 QP khống chế mặt phẳng, cơ sở đo đạc CTTL  QPTL B-3-74  13/6/75  Bộ TL   
29 QP thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện   QPTL C-1-76  1977  Bộ TL   

81-100/127, tổng cộng 7 trang
Liên kết web