Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Định mức

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
11 ĐM dự toán trong XDCB (Cẩm nang công tác cho nhà đầu tư và XD)    1999  NXB Thống kê   
10 ĐM dự toán khảo sát XD (QĐ 177/BXD ngày 17/7/95 của Bộ XD)  177/BXD-VKT  17/7/95  Bộ XD   
9 (320) ĐM vật tư trong XDCB (Có sửa chữa bổ sung 1999)  1192/98/QĐ-BXD  19/11/98  Bộ XD   
8 ĐM vật tư XDCB (Có sửa chữa bổ sung 1988)  44/UBXDCB  20/2/88  UB XDCBNN   
7 ĐM dự toán XDCB (QĐ 56/BXD ngày 30/3/94 của Bộ trưởng BXD)  56/BXD  30/3/94  Bộ XD   
6 ĐM chi phí công tác XD và thí nghiệm mô hình thuỷ lực (QĐ 578/NN-ĐTXD/QĐ ngày 14/4/97 của Bộ NN&PTNT)  578/NN&PTNT  14/4/97  Bộ NN&PTNT   
5 ĐM dự toán trong công tác XD và tu sửa đê kè (QĐ 1199/XDCB ngày 2/7/94 của Bộ TL)    2/7/1994  Bộ TL   
4 ĐM cấp phối vật liệu 1m3 vữa bêtong và 1m3 vữa xây trát (Sửa đổi và bổ sung)    19/11/98  Bộ XD   
3 ĐM chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng    2/12/1999  Bộ XD   
2 ĐM dự toán cấp thoát nước (QĐ411/BXD ngày 29/6/06 của Bộ trưởng BXD)    29/6/96  Bộ XD   
1 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng (Kèm QĐ 1/2000-Bộ XD ngày 3/1/2000 của Bộ trưởng Bộ XD)    3/1/2000  Bộ XD   

21-31/31, tổng cộng 2 trang
Liên kết web