Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Ví dụ
13 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
13 Ví dụ tính toán thuỷ văn hồ chứa     1977  Vụ Kỹ thuật   
12 Thí dụ tính toán thuỷ văn cho các công trình tưới, tiêu ở đồng bằng vùng sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.     1977  Vụ Kỹ thuật   
11 Ví dụ tính toán tràn máng phun    1978  Bộ TL   
10 Tính toán thuỷ văn cho các công trình tưới tiêu ở đồng bằng vùng sông ảnh hưởng của thuỷ triều    1977  Vụ Kỹ thuật   
9 Ví dụ tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép (dịch)    6/18/1905     
8 Ví dụ tính toán kết cấu bêtong cốt thép (dịch)    1971  NXB Nông thôn   
7 Ví dụ tính toán cống luồn    5/30/1905  Bộ TL   
6 Ví dụ tính toán thuỷ năng thuỷ lợi cho hồ chứa loại vừa và nhỏ    1978  Bộ TL   
5 Ví dụ tính toán cửa phẳng bằng thép    5/30/1905  Bộ TL   
4 Ví dụ thiết kế cống đồng bằng (Chương IV, V, VI, VII)    5/30/1905  Bộ TL   
3 Ví dụ thiết kế cống đồng bằng (Chương I, II, III)    5/30/1905  Bộ TL   
2 Ví dụ tính toán cửa van hình cung    5/30/1905  Vụ KT Bộ TL   
1 Ví dụ tính toán đập đất    5/30/1905  Vụ KT Bộ TL   

Liên kết web