Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Hướng dẫn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
17 Bảng I-Xác định kích thước đáy tường (nền đất)  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
16 Bảng III-Cốt thép bản mặt  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
15 Bảng II-Xác định kích thước đáy tường (nền đá)  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
14 HD thiết kế tường chắn CTTL (Phần phụ lục)  HDTL-C-4-76  1976  Vụ KT Bộ TL   
13 HD kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định  HDTL-C-1-75  1975  Bộ TL   
12 Bảng V-3. Cốt thép bản đáy và cốt đứng bản chống (Nền đá)  ĐH-1-77    Bộ TL   
11 Hướng dẫn giải thích và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001/1994 cho ngành tư vấn kỹ thật (dịch)    1998  NXBXD   
10 Chỉ dẫn kỹ thuật đập bằng cao su (dịch của TQ)  SLJ-03-88  1998  Bộ NN&PTNT   
9 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong CTTL (Dự thảo lần 3)    4/11/1996  Bộ NN&PTNT   
8 Phương pháp khảo sát các CTTL, thuỷ điện loại vừa (dịch)    1972  Vụ KT Bộ TL   
7 Khảo sát địa chất công trình các CTTL nhỏ ở miền núi         
6 Một số chỉ dẫn về thu thập tài liệu địa chất CTTL         
5 HD tính lưu lượng lớn nhất      Cục Thuỷ Văn   
4 HD quan trắc động thái nước dưới đất  HDTL-B-1-75  1976  Bộ TL   
3 HD tính toán các đường ống dẫn bằng thép, các công dụng khác nhau  HDTL-E-1-77  20/11/77  Bộ TL   
2 HD về công tác QL kỹ thuật trong việc áp dụng thiết kế định hình phục vụ hoàn chỉnh hệ thống thuỷ nông      Bộ TL   
1 HD thiết kế đường hầm thuỷ lợi  HDTL-C-3-77  6/10/1978  Bộ TL   

41-57/57, tổng cộng 3 trang
Liên kết web