Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Giá
11 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
11 Đơn giá xây duwjg công trình thành phố Cần Thơ - Phần Khảo sát Xây dựng  QĐ số 2144  2006     
10 Giá khảo sát XD chuyên ngành giao thông (Kèm QĐ 1778CGĐ ngày 17/7/97 của Bộ GTVT)  1778/CGĐ  17/7/97  Bộ GTVT   
9 Đơn giá XDCB khu vực TPHCM  232/QĐ-UB-QLĐT  27/7/99  UBND TPHCM   
8 Đơn giá XDCB khu vực thống nhất TPHCM    23/6/94  UBND TPHCM   
7 Bảng giá ca máy và TBị XD    28/11/98  Bộ XD   
6 Bảng giá ca máy (Kèm QĐ 57/BXD ngày 30/3/94 của Bộ trưởng Bộ XD)    30/3/94  Bộ XD   
5 Giá thiết kế quy hoạch thuỷ lợi    31/7/98  Bộ NN&PTNT   
4 Giá khảo sát CTTL (Kèm QĐ số 226QĐXDCB ngày 20/4/90 của Bộ TL)    20/4/90  Bộ TL   
3 Đơn giá khảo sát CTTL (Kèm QĐ số 2705nn-ĐTXD/QĐ ngày 18/10/97 của Bộ trưởng NN & PTNT)    18/10/89  Bộ NN&PTNT   
2 Giá khảo sát xây dựng    11/7/1989  Bộ XD   
1 Giá thiết kế công trình xây dựng (Kèm QĐ 179/BXD ngày 17/7/1995 của Bộ trưởng Bộ XD)    17/7/95  Bộ XD   

Liên kết web