Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Khác

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
42 Bảnh thông số giá ca máy và thiết bị thi công     2005  Bộ XD    
41 Mẫu hợp đồng Bộ XD 2005    2005  Từ mạng   
40 Nghi định của chính phủ (16/2005 - NĐ-CP) về quản lý DA đầu tư XD công trình    2005  Từ mạng   
39 Quy định của Bộ XD 2005 (01, 03, 06, 12)    2005  Từ mạng   
38 Thông tư của Bộ XD năm 2005 (02, 03, 04)    2005  Từ mạng   
37 Hiệp định thương mại song phương Việt Nam và Hoa Kỳ, dự báo kinh tế VN đến 2020 và tác động đối với ngành nông nghiệp  Trường ĐH Mills và Califonia  2004  Hà Nội   
36 Các văn bản pháp quy về đầu tư XD và đấu thầu  Tủ sách VB pháp quy XD  2003  NXBXD   
35 Thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương    2000  Vụ KHCN & CLSP   
34 Điều lệ tạm thời quản lý phòng lũ công trình XDCB thuỷ điện (dịch)    2000  Vụ KHCN & CLSP   
33 Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập đá đổ bản mặt bằng bêtong (dịch )  DL 5016-93  1999  Vụ KHCN & CLSP   
32 Chuẩn tắc thiết kế tấm bản mặt và tường tâm bằng bêtong nhựa đường của đập đất đá (dịch)  SLJ 01-88  1999  Vụ KHCN & CLSP   
31 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB    2001  Bộ XD   
30 Thiết kế diển hình đập trọng lực, đập trụ chống (dịch)    2000  Vụ KHCN & CLSP   
29 Hội nghị chuyên đề phổ biến tiêu chuẩn thiết kế CTTL. Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế DA thủy lợi phục vụ tưới tiêu    1997  Vụ KHCN & CLSP   
28 Hội nghị chuyên đề phổ biến tiêu chuẩn thiết kế CTTL. Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi thuỷ điện    1997  Vụ KHCN & CLSP   
27 Bài giới thiệu TCN - 14TCN 87-95. Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước. Các quy định chủ yếu         
26 Kín nước cửa van trong CTTL (Nguyễn Đình Trọng)      Vụ KHCN & CLSP   
25 Mô hình thuỷ lực - Yêu cầu tất yếu của giai đoạn TKKT. Một số kết quả ghi nhận đưa vào thực tế    1996  Viện KHTLMN   
24 Báo cáo về cửa van tự động cống vùng triều    1996  Công ty Cơ khí công trình 276   
23 Biện pháp chống xói lở ở hạ lưu cống vùng triều    1996  Viện NCKHTL   

1-20/42, tổng cộng 3 trang
Liên kết web