Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Khác

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
22 Hố xói sau đoạn bảo vệ hạ lưu cống vùng triều (tác giả Trịnh Công Vấn - Cty TVXDTL2)    1996  Cty TVXDTL2   
21 Thi công đập trọng lực bêtông đầm lăn Thạch Man Than (dịch)    1996  Bộ TL   
20 Vấn đề xuất ngậm nước của cát và tiêu chuẩn khống chế vị trí số Vc của bêtong khi thi công đập bêtong đầm lăn (dịch)    1996  Bộ TL   
19 Phát triển kỹ thuật XD đập bêtong đầm lăn ở Trung Quốc và Thế giới (dịch)    1996  Bộ TL   
18 Thiết kế định hình tường chắn bêtông cốt thép kiểu bản chống  ĐH 1/77  8/2/1977  Bộ TL   
17 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các DA đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT  8/NN/ĐTXD/TT  20/9/97  Bộ NN&PTNT   
16 Quyết định của Bộ NN&PTNT v/v ban hành quy chế quản lý chất lượng……………  72/1998  15/5/98  Bộ NN&PTNT   
15 Pháp lệnh đê điều. Nghị định chi tiết của CP về thi hành pháp lệnh đê điều    2000  UBTV Quốc hội   
14 Thiết kế điển hình đầu mối thuỷ lợi thuỷ điện loại vừa và nhỏ. Phần2. Đập đá đổ và tràn xả lũ (dịch)    1999  Vụ KHCN & CLSP   
13 Thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương    2000  Vụ KHCN & CLSP   
12 Kỹ thuật giữ đê phòng lụt      NXB nông thôn   
11 Quản lý vận hành các hồ chứa nước vừa và nhỏ    1972  NXBNN   
10 Thông tin liên bộ về việc lập, thẩm tra, xét duyệt luận chứng KTKT các công trình XD      NXBXD   
9 Bảng cắm đường vòng      Bộ TL   
8 Các bảng tính thuỷ lực (Bộ môn thuỷ lực ĐHTL)    1991  ĐHTL   
7 Đồ thị xác định độ dốc kênh theo điều kiện chống bồi lắng và xói lở (đồ thị số 1 đến số 12)    5/31/1905  Bộ TL   
6 Điều lệ quản lý đầu tư XD. Quy chế đấu thầu. Hướng dẫn của Bộ Tài chính v/v thực hiện quy chế đấu thầu  42/CP, 43/CP  16/7/96  Chính phủ   
5 Điều lệ tạm thời quản lý phòng lũ công trình XDCB thuỷ điện (dịch)    6/20/1905  Bộ NN&PTNT   
4 Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập bêtong đầm lăn (dịch TQ, Người dịch Võ Công Quang)  DL/T 5005-92  6/20/1905  Bộ NN&PTNT   
3 Kỹ thuật tường chống thấm bằng bêtong (dịch Tác giả Tiêu Thụ Bản, Người dịch Võ Công Quang))    6/20/1905  Bộ NN&PTNT   

21-40/42, tổng cộng 3 trang
Liên kết web