Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
109 Cấp nước và vệ sinh nông thôn   V1768  2006  NXB Xây dựng   
108 Thoát nước T1   V1767  2006  NXB Xây dựng   
107 Cấp nước T2   V1766  2006  NXB Xây dựng   
106 Cấp nước T1   V1765  2006  NXB Xây dựng   
105 NCĐH quy hoạch hệ thống TL   V1754  2006  NXB Xây dựng   
104 NCĐH Q/hoạch P/triển N/thôn   V1758  2006  NXB Xây dựng   
103 Kinh tế thuỷ lợi: GT   V1757  2006  NXB Xây dựng   
102 NCĐH dự án TL lưu vực S/Hồng   V1756   2006  NXB Xây dựng   
101 NCĐH K/tế S/dụng T/hợpTNnước   V1755  2006  NXB Xây dựng   
100 Q/ hoạch & T/kế hệ thống TL -T2   V1751  2006  NXB Xây dựng   
99 Lập quy hoạch & ra quy định   V1750  2005  ĐHTL   
98 GT tiếp cận B/vững…..PTNT   V1746  2005  NXB Nông nghiệp   
97 Kinh tế vi mô, vĩ mô   V1745  2005  NXB Nông nghiệp   
96 Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước   V1719  2005  ĐHTL   
95 Giáo trình quản lý tổng hợp luu vực sông   V1718; 1890/VL  2005  ĐHTL    
94 Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn   V1717  2005  ĐHTL   
93 Giáo trình kinh tế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước   V1716  2005  ĐHTL    
92 BT và ĐA Máy bơm và Trạm bơm   V1704  2006  ĐHTL   
91 Giáo trình kinh tế thủy lợi   V1703  2006  ĐHTL   
90 Quản lý công trình thuỷ lợi   V1702  2002  ĐHTL   

41-60/149, tổng cộng 8 trang
Liên kết web