Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
89 Xói mòn đất và biện pháp phòng chống (dịch)  V251  1981  Hà nội   
88 Xâm nhập mặn ở ĐBSCL  V1498  2003  NXBNN   
87 Ví dụ tính toán hệ thống kênh tưới  V622  1977  Hà nội   
86 Vấn đề phát triển thuỷ lợi tại Việt Nam  V916  1973  Bộ Công chánh   
85 Vấn đề đa canh hoá trong sản xuất nông nghiệp (thực tiễn ở tỉnh phía Nam)  V1117  1997  NXB Chính trị   
84 Tính toán thuỷ lợi   V1604  2001  NXB ĐHQG   
83 Tính toán cân bằng nước trong điều hành hệ thống bằng phương pháp số  V1022  1994  NXB KHKT   
82 Tính quy luật của việc thâm canh hoá nền nông nghiệp (dịch)  V173, 174  1980  Hà nội   
81 Tuyển tập kết quả thuỷ nông cải tạo đất và môi trường  V1160  1998  VKHTLMN   
80 Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nông nghiệp  V420  1980  Hà nội   
79 Tuyển tập các công trình khoa học T3 - Thuỷ nông cải tạo đất  V1325  1999  ĐHTL   
78 Tưới mặt đất  V247  1978  Hà nội   
77 Thuỷ nông ở ĐBSCL  V920  1996  NXBNN   
76 Thuỷ nông  V389       
75 Tài nguyên đất  V1554  2002  ĐHQG HN   
74 Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn  V1455, 1556  2000  NXBNN   
73 Sử dụng hợp lý đất bằng biện pháp thuỷ lợi  V1553  2002  ĐHQG HCM   
72 Sinh thái học đồng ruộng  V360, 361  1981  Hà nội   
71 Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao  V145, 214  1970  Hà nội   
70 Quản lý và sử dụng nước trong hệ thống thuỷ nông  V497  1978  Hà nội   

61-80/149, tổng cộng 8 trang
Liên kết web