Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
69 Quản lý và khai thác các hệ thống thuỷ nông  V151  1986  Hà nội   
68 Quản lý công trình thuỷ lợi (ĐHTL)  V1591  2002  NXBNN   
67 Quản lý các công trình thuỷ nông  V206, 498  1973  Hà nội   
66 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng  V449, 450       
65 Phương pháp xây dựng chế độ luân canh  V156, 157  1980  Hà nội   
64 Phương pháp xác định thông số của tầng chứa nước (dịch)  V319  1982  Hà nội   
63 Phương pháp tính toán thấm hệ thống thuỷ nông (dịch)  V367  1983  Hà nội   
62 Phương pháp phân tích đất - nước - phân bón - cây trồng  V956, 1200  1996  NXB GD   
61 Phát triển thuỷ lợi tại VN Cộng hoà  V917  1973  Viện ĐH Đà Lạt   
60 Những kiến thức cơ sở về thuỷ nông cải tạo đất  V866  1983  NXBNN   
59 Nguyên lý cải tạo thổ nhưỡng T3 (dịch)  V239  1969  Hà nội   
58 Nguyên lý cải tạo thổ nhưỡng T2 (dịch)  V126  1964  Hà nội   
57 Nguồn nước và tính toán thuỷ lợi  V1145  1993  NXB KHKT   
56 Nghiên cứu (sơ bộ) khả năng hiện thực khai thác nhanh chóng khu ĐTM  V845  1976  UB sông Mêkong   
55 Nông dân với công tác thuỷ lợi  V1454  2001  NXBNN   
54 Mấy điều cần biết về tưới tiêu theo phương pháp khoa học  V58  1964  Hà nội   
53 Mẫu xây dựng hệ thống thuỷ nông cho lúa - rau - mầu  V1557  2000  NXBNN   
52 Một số kết quả nghiên cứu thuỷ nông cải tạo đất  V436  1993  HCM   
51 Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và PTNT  V1558  2001  Bộ NN & PTNT   
50 Mạng lưới thoát nước  V992, 997  1996  NXB XD   

81-100/149, tổng cộng 8 trang
Liên kết web