Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
9 Công trình trên hệ thống kênh (dịch)  V499  1978  Hà nội   
8 Công trình kết hợp giao thông thuỷ lợi nông thôn  V1403  2000  NXBXD   
7 Công tác thuỷ lợi vùng rau   V246  1985  Hà nội   
6 Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết kiệm nước  V1521  2003  NXBNN   
5 Bảo vệ và sử dụng nguồn nước  V1458  2000  NXBNN   
4 Bảo vệ đất về chống xói mòn (dịch)  V250  1981  Hà nội   
3 Bài tập thuỷ nông  V1095, 1199, 1425  1995  ĐHTL   
2 Báo cáo về khả năng phát tiển nông nghiệp với các biện pháp thuỷ lợi ở ĐBSCL  V840  1975  Bộ thuỷ lợi   
1 Báo cáo khoa học kỹ thuật nông nghiệp   V272  1976  Hà nội   

141-149/149, tổng cộng 8 trang
Liên kết web