Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ lực công trình

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
123 Sổ tay tính toán Thủy lực  VL/2000  2012  Hà Nội   
122 Sổ tay tính toán Thủy lực  VL/1999  2012  Hà Nội   
121 Sổ tay tính toán Thủy lực  VL/1998  2012  Hà Nội   
120 Giáo trình Thủy lực - tập 2  VL/1997  2006  Hà Nội   
119 Giáo trình Thủy lực - tập 2  VL/1996  2006  Hà Nội   
118 Giáo trình Thủy lực - tập 2  VL/1995  2006  Hà Nội   
117 Giáo trình Thủy lực - tập 1  VL/1994  2006  Hà Nội   
116 Giáo trình Thủy lực - tập 1  VL/1993  2006  Hà Nội   
115 Giáo trình Thủy lực - tập 1  VL/1992  2006  Hà Nội   
114 Tuyển tập công trình: Hội nghị Khoa học Cơ Thủy khí toàn quốc năm 2015  1982/VL  2016  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ   
113 Tuyển tập công trình: Hội nghị Khoa học Cơ Thủy khí toàn quốc năm 2010  1919/VL; 1920/VL  2011  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ   
112 Phần mềm DELTA cho tính toán dòng chảy và chất lượng nước trên hệ thống kênh sông  1915/VL; 1916/VL; 1917/VL; 1918/VL  2010  NXB Nông nghiệp    
111 Thủy lực sông ngòi  1886/VL  2007  NXB Giáo Dục   
110 Tính toán thủy lực cống và mương thoát nước   1903/VL  2004  NXBXD   
109 BT Thuỷ lực T2   V1778  2005       
108 BT Thuỷ lực T1   V1777  2005       
107 Thuỷ lực T2   V1776  2006     
106 Thuỷ lực T1   V1775  2006     
105 Thủy lực công trình   V1711  2005  NXBXD   
104 Tính toán khí thực các công trình thủy lợi   V1710  2003  NXBXD   

1-20/123, tổng cộng 7 trang
Liên kết web