Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Xây dựng công trình thuỷ công

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
241 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2:Công trình Thủy lợi: Tập 6: Công trình trên tuyến năng lượng; thiết bị thủy điện  VL/1797  2006  NXB Nông nghiệp   
240 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2:Công trình Thủy lợi: Tập 6: Công trình trên tuyến năng lượng; thiết bị thủy điện  1868/VL  2006  NXB Nông nghiệp   
239 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 4: Cửa van và thiết bị đóng mở  1866/VL  2005  NXB Nông nghiệp   
238 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 4: Cửa van và thiết bị đóng mở  VL/1801  2005  NXB Nông nghiệp   
237 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 3: Hệ thống tưới tiêu  1865/VL  2005  NXB Nông nghiệp   
236 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 2: Đập bê tông và bê tông cốt thép; Công trình tháo lũ  1864/VL  2004  NXB Nông nghiệp   
235 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 2: Đập bê tông và bê tông cốt thép; Công trình tháo lũ  VL/1799  2004  NXB Nông nghiệp   
234 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 1: Những vấn đề chung trong thiết kế công trình thủy lợi; Đập đất đá  1863/VL  2004  NXB Nông nghiệp   
233 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2: Công trình Thủy lợi: Tập 1: Những vấn đề chung trong thiết kế công trình thủy lợi; Đập đất đá  VL/1798  2004  NXB Nông nghiệp   
232 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Tập 4: Thủy văn; Bùn cát; điều tiết dòng chảy; Thủy lực; Kinh tế tài nguyên nước và môi trường.  VL/1961  2005  NXB Nông nghiệp   
231 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Tập 3: Địa chất công trình; Cơ học đất đá  VL/1862  2006  NXB Nông nghiệp   
230 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Tập 4: Thủy văn; Bùn cát; điều tiết dòng chảy; Thủy lực; Kinh tế tài nguyên nước và môi trường.  VL/1795  2005  NXB Nông nghiệp   
229 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Tập 3: Địa chất công trình; Cơ học đất đá  VL/1794  2006  NXB Nông nghiệp   
228 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Tập 2: Vật liệu Xây dựng; kết cấu công trình  VL/1793  2005  NXB Nông nghiệp   
227 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Tập 1: Toán học; cơ kết cấu  VL/1792  2005  NXB Nông nghiệp   
226 Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu  1969/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
225 Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu  1968/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
224 Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu   1967/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
223 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1991  2019  Hà Nội   
222 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1990  2019  Hà Nội   

1-20/243, tổng cộng 13 trang
Liên kết web