Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Xây dựng công trình thuỷ công

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
223 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1991  2019  Hà Nội   
222 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1990  2019  Hà Nội   
221 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1989  2019  Hà Nội   
220 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1988  2019  Hà Nội   
219 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1987  2019  Hà Nội   
218 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1986  2019  Hà Nội   
217 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1985  2019  Hà Nội   
216 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1984  2019  Hà Nội   
215 Chỉnh trị sông phân lạch  VL/1983  2019  Hà Nội   
214 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1981  2016  NXBNN   
213 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1980  2016  NXBNN   
212 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1979  2016  NXBNN   
211 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1978  2016  NXBNN   
210 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1977  2016  NXBNN   
209 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1976  2016  NXBNN   
208 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1975  2016  NXBNN   
207 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1974  2016  NXBNN   
206 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1973  2016  NXBNN   
205 Giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định cửa sông và bờ biển tỉnh Bình Thuận  VL/1972  2016  NXBNN   
204 Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm   VL/1960  2015  NXB Bách khoa - Hà Nội   

1-20/225, tổng cộng 12 trang
Liên kết web