Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Đồng bằng sông Cửu Long

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
113 Annual report 2002 - Mekong river commission    2002  MRC   
112 Bản tin nhiệm kỳ Việt nam là chủ tịch Hội đồng và chủ tịch UB liên hiệp Uỷ hội Mêkong 2002-2004    2004  Văn phòng thưòng trực   
111 Appendices - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)    2003  MRC   
110 Inception report - Consultancy services for the consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)    2002  MRC   
109 Main report - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)    2003  MRC   
108 Formulation of the (draft) strategy for navigation development and co-ordination in the lower Mekong basin    2002  MRC   
107 Kết quả sơ bộ tính lưu lượng nước thực đo năm 2000 ĐBSCL (Khu vực tứ giác Long Xuyên đến ngày 10/10/2000      Tổng cục KTTV   
106 Kết quả sơ bộ tính lưu lượng nước thực đo năm 2000 ĐBSCL (Khu vực tứ giác Long Xuyên đến ngày 10/10/2000      Tổng cục KTTV   
105 BC nhận định về trận lũ lịch sử năm 2000 và chiến lược biện pháp kiểm soát lũ ở ĐBSCL    2000  PV KSTL   
104 BC nhận định về trận lũ lịch sử năm 2000 và chiến lược biện pháp kiểm soát lũ ở ĐBSCL    2000  PV KSTL   
103 DA phát triển thuỷ lợi ĐBSCL. Cập nhật NC khả thi: Đánh giá tác động môi trường    1998  BQL DA TW Tlợi Bộ NN&PTNT   
102 Cơ sở khoa học cho phương án kiểm soát lũ ĐTM (Đề tài KH cấp NN Tập 2. GS. Nguyễn Sinh Huy)    1998     
101 BC sơ kết 3 năm thực hiện các QĐ của Chính phủ về phát triển KTXH ĐBSCL    1999  Bộ XD   
100 BC 1 số vấn đề vay vốn tôn nền nhà theo QĐ256/TTg ở ĐBSCL    1999  Ngân hàng   
99 BC kết quả thực hiện QĐ99/TTg về GTVT ở ĐBSCL (Đầu tư 96-98 và kế hoạch 99-2000)    1999  Bộ GTVT   
98 BC sơ kết 3 năm (1996-1998) Thực hiện QĐ99/TTg và kế hoạch 2 năm 99-2000.    1999  Ban chỉ đạo QĐ99/TTg   
97 BC sơ kết 3 năm (1996-1998) Thực hiện QĐ99/TTg và kế hoạch 2 năm 99-2000.    1999  Ban chỉ đạo QĐ99/TTg   
96 Năm 1999 work programme (Mekong river basin)    1998     
95 Tài liệu khảo sát thuỷ văn lũ 1997 vùng ĐTM    1998  Tổng cục KTTV   
94 Tài liệu khảo sát thuỷ văn lũ 1997 vùng ĐTM    1998  Tổng cục KTTV   

1-20/113, tổng cộng 6 trang
Liên kết web