Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sau Đại học

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
16 Điều hành hệ thống thuỷ nông cấp nước tưới bằng sự trợ giúp của máy tính    1995  ĐHTL   
15 Điều hành hệ thống thuỷ nông cấp nước tưới bằng sự trợ giúp của máy tính    1995  ĐHTL   
14 Khảo sát thiết kế thi công và quản lý khai thác hồ chứa (kiến thức về lập trình máy tính)      ĐHTL   
13 Mô hình Mitsim và hướng dẫn sử dụng (bài giảng cao học thuỷ văn môi trường)    1997  ĐHTL   
12 ứng dụng tin học trong tính toán thuỷ văn và điều tiết dòng chẩy    1994  ĐHTL   
11 Đánh giá tác động đến môi trường các DA thuỷ lợi (phần tính thuỷ văn và điều tiết dòng chẩy) Tập 2    1994  ĐHTL   
10 Đánh giá tác động đến môi trường các DA thuỷ lợi (phần tính thuỷ văn và điều tiết dòng chẩy) Tập 1    1994  ĐHTL   
9 Thuỷ văn thiết kế và điều tiết dòng chẩy bằng kho nước (phần 3)    1997  ĐHTL   
8 Phân tích hệ thống và ứng dụng    1994  ĐHTL   
7 Đánh giá tác động đến môi trường trong các DA thuỷ lợi và tính toán thuỷ văn thiết kế    1994  ĐHTL   
6 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần lòng sông)    1997  ĐHTL   
5 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần lòng sông)    1997  ĐHTL   
4 Bài giảng mô hình toán thủy văn    1996  ĐHTL   
3 Phù sa sông ngòi và bồi lắng lòng hồ chứa    1996  ĐHTL   
2 Thuỷ văn ứng dụng (phần 1, 2 - phân tích và mô hình hệ thống thuỷ văn)    1996  ĐHTL   
1 Quy hoạch và điều khiển hệ thống nguồn nước    1996  ĐHTL   

181-196/196, tổng cộng 10 trang
Liên kết web