Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sau Đại học

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
156 Thiết bị quan trắc công trình đất    1999  ĐHTL   
155 Chủ nhiệm chuyên ngành địa chất công trình    1999  ĐHTL   
154 Tính toán thuỷ lực các kết cấu để điều khiển dòng xiết trong công trình xả nước    1997  ĐHTL   
153 Địa kỹ thuật công trình     2001  ĐHTL   
152 Tính toán khí thực các công trình thuỷ lợi    2000  ĐHTL   
151 Địa kỹ thuật công trình ngành CTTL    2000  ĐHTL   
150 Một số vần đề về thiết kế các công trình tháo nước    1998  ĐHTL   
149 Quan trắc công trình thuỷ lợi    1999  ĐHTL   
148 Bài giảng công nghệ thi công bêtong    1999  ĐHTL   
147 Tin học ứng dụng trong thuỷ nông (Mô hình phân phối , vận hành và quy hoạch)    2001  ĐHTL   
146 Đất phèn và môi trường đất phèn    1998  ĐHTL   
145 Biện pháp kỹ thuật thuỷ lợi vùng ven biển chịu ảnh hưởng thuỷ triều    1995  ĐHTL   
144 Khí tượng, khí hậu phần 2    1999  ĐHTL   
143 Khí tượng, khí hậu phần 1    1999  ĐHTL   
142 Xác định hiệu quả kinh tế DA thuỷ lợi - Nông nghiệp    1995  ĐHTL   
141 Sinh thái học tương quan giữa đất - nước - cây trồng    1998  ĐHTL   
140 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần 2)    1998  ĐHTL   
139 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần 1)    1998  ĐHTL   
138 Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống thuỷ nông (phần 1)    1996  ĐHTL   
137 Quy hoạch thiết kế và quản lý công trình khai thác nước ngầm    1997  ĐHTL   

41-60/196, tổng cộng 10 trang
Liên kết web